Arbeidsomstandigheden

De wetgeving van sommige landen vereist een evaluatie van arbeidsomstandigheden bij de toepassing van een functiewaarderingssysteem. Een gespecialiseerde gradar module maakt het mogelijk om hiervoor een aangepast model te implementeren.

Van biological agents tot ongunstige ergonomische omstandigheden, er is een breed scala aan beroepsrisico's en spanningen die risico's kunnen opleveren voor de gezondheid en veiligheid van mensen op het werk. gradar kan worden gebruikt om de werkomstandigheden te analyseren en te evalueren, evenals psychologische en fysieke stressoren.

Om de werkomstandigheden van een baan te evalueren, werd een procedure geïmplementeerd die bestaande functieniveaus en factorbeschrijvingen aanvult met een extra, aanpasbare module. Dit vormt de basis voor een eerlijk en transparant beloningssysteem.

Hiermee blijven de resultaten van het functiewaarderingstraject organisatorisch en internationaal vergelijkbaar, zelfs wanneer we rekening houden met bepaalde arbeidsvoorwaarden in bepaalde landen als gevolg van wettelijke vereisten.

Dit betekent dat gradar kan worden gebruikt in overeenstemming met verschillende wetten inzake gelijke beloning en gelijke kansen, aangezien sommige van deze wetten de analyse en evaluatie van de arbeidsomstandigheden vereisen bij het opzetten van systemen voor beloningsmanagement.

Experts, "goeroes"

Professionals

Vakbekwame medewerkers

Ongeschoolde / Halfgeschoolde medewerkers

Het niveau is het resultaat van de dimensies van het project: tijdsbestek, budget, leiderschapsduur, complexiteit, ...

Algemeen management

Topmanagement

Middenmanagement

Junior management

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Medewerkers

Projectmanagement

Management

Evaluatie van arbeidsomstandigheden met gradar

De resultaten van de evaluatie van arbeidsomstandigheden worden gecodeerd in letters en kunnen voor elke organisatie afzonderlijk worden aangepast.

In ons voorbeeld worden voor de duidelijkheid letters gebruikt om de toepassing te illustreren met vier fictieve banen:

 • Functie 1 - Magazijnmedewerker: Ongeschoolde arbeider in een magazijn zonder speciale verantwoordelijkheid en met alleen lichte goederen
 • Functie 2 - Cold Storage Medewerker: Ongeschoolde arbeider in een magazijn met extra belasting door een koude omgeving, bijzonder zware voorwerpen en de noodzaak om beschermende kleding te dragen
 • Functie 3 - Administratieve ondersteuning: Semi-geschoolde baan zonder speciale verantwoordelijkheden
 • Functie 4 - Administratieve professionele rol: Gekwalificeerde functie met verantwoordelijkheden binnen het kader van de richtlijnen

Met een analytische functie-evaluatie werden de volgende functieniveaus bepaald...

Functieniveau Magazijn Administratie
5
4 Administratieve professional
3
2 Magazijnmedewerker
Cold Storage Medewerker
Administratieve ondersteuning
1

Naast het resultaat van de functiewaardering worden de werkomstandigheden in een aparte module geëvalueerd. De evaluatie omvat het type, de duur of de frequentie van stress en invloeden van buitenaf.

Functieniveau Magazijn Arbeidsomstandigheden Administratief Arbeidsomstandigheden
5
4 Administratieve professional A
3
2 Magazijnmedewerker B Administratieve ondersteuning A
Cold Storage Medewerker C
1

Vanuit een organisatorisch-theoretisch perspectief biedt de modulaire aanpak nog meer voordelen:

 • De op de functieniveau gebaseerde structuur van de functies blijft behouden.
 • Er wordt voldoende rekening gehouden met werkomstandigheden.
 • Loopbaanstappen blijven qua inhoud en eisen verantwoord.
 • De beleving van de werknemers van het functiewaarderingssysteem wordt niet negatief beïnvloed.

De aanpak van gradar helpt om op een eerlijke en transparante manier rekening te houden met de arbeidsomstandigheden bij het bepalen van salarissen en hiermee te voldoen aan de lokale wetgeving.

Door een consistente evaluatie van de arbeidsomstandigheden kunnen dezelfde normen worden toegepast op alle plekken binnen de organisatie. Er kan ook rekening worden gehouden met verschillende soorten belasting en stress, waardoor de toewijzing van de vergoedingen eerlijk en begrijpelijk wordt.

Deze tabel toont aan dat de beoordeling van de arbeidsomstandigheden op een aparte locatie het proces vereenvoudigt, transparanter maakt en mogelijke negatieve effecten op de loopbaanstructuur en de salarisadministratie tot een minimum beperkt.

Het maakt het ook mogelijk om de werklast te verminderen, met homogene werkomstandigheden voor het al het personeel. Alles wat niet relevant is voor de differentiatie van de functiewaardering kan worden weggelaten of vereenvoudigd door een organisatiebrede standaardbeschrijving.

Het standaardalgoritme van gradar voor de evaluatie van arbeidsomstandigheden

Het standaardalgoritme voor de evaluatie van arbeidsomstandigheden bevat de volgende factoren:

 • Psychologische stress
 • Statische fysieke inspanningen
 • Dynamische fysieke inspanningen
 • Eenzijdige fysieke inspanningen / geforceerde houding
 • Vaardigheidseisen
 • Mechanische en fysieke invloeden van buitenaf
 • Nucleaire, biologische en chemische invloeden van buitenaf

In het gradar-algoritme voor de evaluatie van de arbeidsomstandigheden wordt voor elke factor een stressniveau geselecteerd en voorzien van een tijdsdeel van de stress.

Deze factoren moeten worden gebruikt als basis voor een op maat gemaakt model, met interne gelijkwaardigheidsrelaties van de verschillende categorieën die door de onderneming worden bepaald.

Duur van de belasting/blootstelling

 1. Geen relevante blootstellingsduur
 2. Tot 10% van de werktijd
 3. Tot 25% van de werktijd
 4. Tot 50% van de werktijd
 5. Tot 75% van de werktijd
 6. Uitgebreid gedurende de gehele werktijd

Psychologische stress

Deze factor evalueert de psychologische stress die samenhangt met de uitvoering van de kerntaken voor elke functie. Hierbij kan het gaan om confronterende situaties, het risico op psychologische trauma's en hoge eisen aan aandachtsproblemen door externe onderbrekingen van de workflow.

 1. Geen noemenswaardige last
 2. Lage stress door conflict, onderbreking van de concentratie of de behoefte aan aandacht
 3. Gemiddelde stress door conflict, onderbreking van de concentratie of de behoefte aan aandacht
 4. Veel stress door conflict, onderbreking van de concentratie of de behoefte aan aandacht
 5. Aanzienlijke last van conflicten, onderbreking van de concentratie of de vraag om aandacht

Statische fysieke inspanningen

Deze factor wordt gebruikt om de spanning veroorzaakt door statische belastingen te evalueren. Onder een "statische belasting" wordt in de eerste plaats verstaan: een statische houding of houvast bij werkzaamheden waarbij een of meer spieren gedurende een bepaalde tijd, zonder enige andere beweging, moeten worden aangespannen om krachten over te brengen op gereedschappen, bedieningselementen of andere onderdelen.

 1. Geen noemenswaardige inspanning
 2. Lage statische belasting van de spieren
 3. Gemiddelde statische belasting van de spieren
 4. Hoge statische belasting van de spieren
 5. Aanzienlijke statische belasting van de spieren

Dynamische fysieke inspanningen

Deze factor wordt gebruikt om de spanning te evalueren die optreedt als gevolg van dynamische belastingen. Dit is een belasting die het gelijktijdig gebruik van meerdere spiergroepen of lichaamsdelen vereist, zoals het tillen of dragen, het hanteren van gereedschappen of onderdelen en het tillen en verplaatsen van patiënten.

 1. Geen noemenswaardige inspanning
 2. Lage dynamische belasting van de spieren
 3. Gemiddelde dynamische belasting van de spieren
 4. Hoge dynamische belasting van de spieren
 5. Aanzienlijke dynamische belasting van de spieren

Eenzijdige fysieke belasting / geforceerde houding

Deze factor evalueert spanningen die voornamelijk worden veroorzaakt door eenzijdige fysieke belasting, die meestal gepaard gaat met geforceerde houdingen. Dit betekent ongunstige of onnatuurlijke houdingen die noodzakelijk zijn voor - en kunnen leiden tot klachten tijdens - de uitvoering van het werk. Het is onmogelijk om tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden in houding te variëren.

 1. Geen noemenswaardige belasting
 2. Lage belasting door geforceerde houdingen
 3. Gemiddelde spanning door geforceerde houdingen
 4. Hoge spanning door geforceerde houdingen
 5. Aanzienlijke belasting door geforceerde houdingen

Vaardigheidseisen

Deze factor evalueert vaardigheidseisen en omvat de coördinatie van de zintuigen en de motorische vaardigheden. Deze vaardigheden worden gebruikt om precieze bewegingen uit te voeren voor afstel- of productiewerk met kleine toleranties. De benodigde inspanning en de bewegingsafwijkingen zijn laag. Deze factor evalueert ook de eisen die worden gesteld aan de behendigheid van het gehele bewegingsapparaat om werkzaamheden uit te voeren op moeilijk toegankelijke plaatsen.

 1. Geen significante eis
 2. Lage eisen aan de fijne motoriek of het lichaamsvermogen
 3. Gemiddelde vereisten voor fijne motoriek of lichaamsvermogen
 4. Hoge eisen aan de fijne motoriek of het lichaamsvermogen
 5. Hoogste eisen aan de fijne motoriek of lichaamsvermogen

Mechanische en fysieke externe invloeden

Deze factor evalueert de stress die wordt veroorzaakt door externe omstandigheden die vooral een mechanisch of fysiek effect hebben op het hele lichaam, zoals warmte, vuil, stof en kou. De noodzaak om beschermingsmiddelen of kleding te gebruiken dient als extra indicator voor de gradaties.

 1. Geen noemenswaardige last
 2. Lage belasting, geen beschermende kleding of speciale uitrusting nodig
 3. Middelmatige belasting, enige beschermende kleding nodig
 4. Hoge belasting, volledige beschermende kleding of speciale uitrusting is vereist
 5. Extreme belasting, massale volledige bescherming is noodzakelijk voor levensonderhoud

Nucleaire, biologische en chemische invloeden van buitenaf

Deze factor evalueert de blootstelling aan externe omstandigheden die voornamelijk een nucleair, biologisch of chemisch effect hebben op het lichaam tot onder het celniveau. De noodzaak om beschermingsmiddelen of kleding te gebruiken dient als extra indicator voor de gradaties.

 1. Geen noemenswaardige last
 2. Lage belasting, geen beschermende kleding of speciale uitrusting nodig
 3. Middelmatige belasting, enige beschermende kleding nodig
 4. Hoge belasting, volledige beschermende kleding of speciale uitrusting is vereist
 5. Extreme belasting, massale volledige bescherming is noodzakelijk voor levensonderhoud

Wilt u meer weten?

Registreer nu voor onze gratis evaluatieversie en probeer gradar gratis uit!