Functietitelstructuur

Operator

Sr. Operator

Jr. Technician

Technician / Jr. Specialist

Sr. Technician / Specialist

Sr. Specialist

Jr. Analyst

Analyst

Sr. Analyst

Expert

Sr. Expert

Principial Expert

Supervisor

Team Manager

Manager

Sr. Manager

Director

16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Un-/Semi-Skill-Labour

Middle-Skill-Labour

High-Skill-Labour / Professionals

Manager

Voor een functietitelstructuur wordt rekening gehouden met de specifieke eisen van de markt en de organisatie. Idealiter wordt een functieomschrijving gestructureerd zoals hieronder beschreven:

  • Schaal + titel + expertise
  • Senior + specialist + financiën

Een andere mogelijkheid is dat deze van een professionele benaming wordt voorzien:

  • Senior + controller

Op basis van de bevindingen van een organisatie-analyse en de toewijzing van functies aan grades, kunt u een eenduidige structuur opzetten voor functietitels, die hetzelfde is voor alle organisatieonderdelen.

In dit voorbeeld worden functies voor ongeschoolde of half geschoolde werknemers aangeduid als 'Operator' of 'Senior Operator', afhankelijk van de rang. Leiderschapsfuncties die onder schaal 12 of 13 vallen, worden 'Managers' genoemd. Titels worden aangevuld met het relevante werkveld, zoals 'Operator Logistics' of 'Operator Production' en 'Manager Accounting' of 'Manager HR Administratie'.

Carrièrepaden

Management Career
CEO
CxO
Executive Vice President
Vice President
Director
Team Leader
Managing Director
Extended Board Member
Team Manager
President

Functietitels voor het management zijn de belichaming van de bedrijfscultuur. Ze kunnen dienen als statussymbool of puur als functionele aanduiding. Idealiter richt een manager zich op het leidinggeven aan medewerkers en organisatieonderdelen. De leidinggevende moet vooral bijdragen aan de toepassing en de ontwikkeling van specifieke, technische expertise.

In de praktijk worden managers echter vaak als experts beschouwd en nemen ze daardoor technische taken op zich. Dit kan het eigenlijke managementproces belemmeren. Zo was de titel 'Director' in het Verenigd Koninkrijk ooit alleen voorbehouden aan bestuursleden, maar wordt deze in Amerikaanse bedrijven op grote schaal gebruikt.

Technisch carrièrepad

Engineering Career
Fellow
Distinguished Engineer
Senior Technical Expert
Technical Expert
Senior Engineer
Engineer
Junior Engineer
Senior Architect
Architect
Trainee

Voor ingenieursbanen is er vaak een natuurlijk verloop door instap-, midden- en hogere functies. Functies op het hoogste niveau zijn meestal gereserveerd voor bestaande medewerkers op basis van expertise, bedrijfsbehoeften of functionele verantwoordelijkheid.

Technisch/productie carrièrepad

Technical / Production Career
Supervisor
Technician
Craftsman
Worker
Apprentice
Foreman
Master Craftsman
Tradesman
Operator
Operative

In dit carrièrepad vindt u vaak aanduidingen voor vakmensen als timmerman, elektricien, installateur, metselaar, monteur, mechatronicus, metaalbewerker, loodgieter en lasser, etc.

Gespecialiseerd carrièrepad

Specialist Career
Principal
Senior Expert
Expert
Senior Specialist
Specialist
Junior Specialist
Head of
Trainee

Een gespecialiseerd carrièrepad resulteert vaak in een tweeledige constructie. De onderste helft kan deel uitmaken van een opeenvolgende loopbaan waarbij sprake is van een natuurlijke progressie door instroombanen, banen op middelbaar en hoger niveau. De bovenste helft is echter alleen toegankelijk op basis van uitmuntende expertise, bedrijfsbehoeften of functionele verantwoordelijkheden.

Consulting carrièrepad

Consulting Career
Partner
Associate Partner
Managing Consultant
Senior Consultant
Consultant
Associate Consultant
Business Analyst
Senior Manager
Manager

Adviesbureaus werken meestal met zeer duidelijke carrièrepaden waarbij de niveaus gekoppeld zijn aan getoonde competenties, rollen in een project en uurtarieven.

Ondersteunend carrièrepad

Support Career
Lead Clerk
Senior Clerk
Clerk
Junior Clerk
Apprentice
Lead Administrator
Senior Administrator
Administrator
Junior Administrator
Lead Advisor
Senior Advisor
Advisor
Junior Advisor

Functies uit ondersteunende carrièrepaden worden meestal geassocieerd met halfgeschoolde of geschoolde arbeidsfuncties. Voor algemene kantoorbanen kan een middelbareschooldiploma en enige opleiding op de werkplek vereist zijn, maar voor gespecialiseerde banen zoals boekhouders of dossierverantwoordelijken is het meestal nodig om een universitair diploma af te ronden.

Projectmanagement carrièrepad

Project Management Career
Senior Project Director
Project Director
Project Manager
Project Coordinator
Project Assistant
Senior Project Leader
Project Leader

Projectmanagers plannen, ontwikkelen, monitoren, controleren projecten en voeren ze uit. Ze doen alles van leidinggeven aan groepen van geschoolde arbeidskrachten tot het ontwerpen van de structuur en de planning van het project. Verschillende titels van projectmanagementfuncties kunnen samenhangen met de algemene verantwoordelijkheid voor een project of de omvang van een project.

Sales carrièrepad

Sales Career
VP of Sales
Sales Director
Sales Manager
Sales Representative
Sales Trainee
Key Account Manager
Sales Person
Sales Coordinator
Account Executive
Sales Consultant

Sales titels kunnen gekoppeld zijn aan verantwoordelijkheden, omzet en complexiteit van klanten of producten. District, regionaal, nationaal en internationaal zijn typische kenmerken om een geografische verantwoordelijkheid te beschrijven.

Wilt u meer weten?

Registreer nu voor onze gratis evaluatieversie en probeer gradar gratis uit!