Functiefamilies

Functiefamilies zijn een organisatorisch middel om functies die vergelijkbaar zijn te combineren tot functiegroepen.

Naast de familiespecifieke functieomschrijvingen kan deze aanpak worden gebruikt om de personeelsontwikkeling te optimaliseren door het ontwerpen van een specifiek competentiemodel. Andere HR-processen zoals personeelsplanning of personeelsmarketing kunnen worden afgestemd op de behoeften van deze functiegroepen, wat van de functiefamilies een nuttige variabele maakt in statistische analyse, rapportage en HR-controle.

Functiefamilies, ook wel beroepenclusters genoemd, bieden de mogelijkheid om soortgelijke functies in verschillende delen van een organisatie te laten bestaan. Dit betekent dat functieclusters niet alleen uit het organigram kunnen worden afgeleid.

Afhankelijk van de bedrijfsstrategie kunnen functiefamilies ook de basis vormen voor verschillen in het beloningsbeleid. De beloning van salesfuncties verschilt doorgaans van andere functies - er is een andere beloningsmix met een hogere variabele beloning.

Afzonderlijke salarisschalen kunnen worden gemodelleerd voor bepaalde beroepen waar veel vraag naar is. Of en wanneer dit aan te bevelen is, moet in elk afzonderlijk geval worden bepaald.

Functiefamilies kunnen op elk detailniveau worden gedefinieerd en het proces volgt meestal de bestaande of geplande categorieën van functies. Hoe heterogener de functies in een functiefamilie, des te zinvoller is het om ze verder op te delen in subfamilies.

Afhankelijk van de organisatie, kunnen functiefamilies ook beroepenclusters worden genoemd. Dezelfde of vergelijkbare beroepen kunnen in verschillende delen van een organisatie bestaan, zodat functieclusters vaak niet alleen uit het organigram kunnen worden afgeleid.

Functiefamilies

gradar’s wereldwijde functiefamilies

We hebben de 138 wereldwijde functiefamilies van gradar gebaseerd op een analyse van de meest gebruikte referentiefuncties uit de 'algemene industrie', 'hightech' en 'retail' beloningsonderzoeken. Deze lijst wordt uitgebreid met specifieke sectoren zoals 'verzekeringen' en 'retail banking':

Bedrijfsadministratie

 • Kantoormedewerkers
 • Receptionist / schakelbord
 • Secretariële / zakelijke assistentie

Advisering (extern) (nieuw in 2018)

 • Zakelijk advies
 • Technologisch advies
 • Technologisch advies (software-architectuur)
 • Technologisch advies (software-aanpassing)
 • Technologisch advies (software-ontwikkeling)
 • Technische productondersteuning

Bedrijfszaken

 • Interne communicatie
 • Relaties met investeerders
 • Public relations
 • Overheidsrelaties

Klantenservice

 • Technische klantenservice
 • Niet-technische klantenservice
 • Callcenter

Techniek

 • Applicatietechniek (automotive)
 • Berekening / Simulatietechniek (automotive)
 • Civiele / bouwkundige techniek
 • Elektrotechniek
 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek
 • Prototype-engineering (automotive)
 • Verkooptechniek (automotive)
 • Technici / Vakmanschap
 • Test- en meettechniek (automotive)
 • Proef / test / verificatietechniek (automotive)

Financiën

 • Accounting
 • Boekhouding
 • Krediet / incasso
 • Controlling / financiële analyse
 • Financiële / bedrijfsaudit
 • Belasting
 • Kas

Franchising (nieuw in 2017)

 • Franchise verkoop
 • Franchise operaties

Personeelszaken

 • Rekrutering
 • Compensatie en voordelen
 • Leren en ontwikkelen
 • Opleiding
 • HR Service centrum
 • HR-informatie / beheer systemen
 • Loonlijst
 • Veiligheid / gezondheid / milieu

Informatietechnologie

 • IT-administratie
 • IT-netwerkarchitectuur / planning
 • IT-netwerkbeheer
 • IT Helpdesk
 • IT-beveiliging

Verzekeringen (nieuw in 2018)

 • Actuarieel - leven
 • Actuarieel - niet-leven
 • Vorderingen - leven
 • Schade - niet-leven
 • Verzekering productontwikkeling
 • Verzekeringstechniek - leven
 • Verzekeringstechniek - niet-leven
 • Verzekering - herverzekering

Juridische diensten

 • Juridische ondersteuning

Marketing

 • Marktonderzoek
 • Productmanagement
 • Prijzen
 • Product / marketingcommunicatie
 • Brand marketing
 • Trade marketing
 • E-commerce marketing

Productie

 • Onderhoud
 • Kwaliteit / producttesten

Productontwikkeling
Projectmanagement (nieuw in 2018)

 • Projectmanagement (extern)
 • Business Consulting projectmanagement (extern)
 • IT consulting projectmanagement (extern)

Procesmanagement
Onroerend goed / facility management

 • Ontwerp en bouw
 • Vastgoedbeheer
 • Facilitair beheer
 • Acquisitie

Research and development
Detailhandel (nieuw in 2017)

 • Schadepreventie
 • Kopen van goederen
 • Goederenbeheer
 • Goederenplanning en -toewijzing
 • Multi-Store beheer
 • Creatief productontwerp
 • Technisch productontwerp
 • Regionaal winkelmanagement
 • Store Cashier / Checkout
 • Beheer van winkelinrichtingen
 • Winkelmanagement
 • Winkelactiviteiten
 • Winkelverkoop
 • Opslagruimte

Retail banking (nieuw in 2018)

 • Retail banking - beheer
 • Retail banking - product consulting
 • Retail banking - productontwikkeling
 • Retail banking - verkoop en service

Verkoop

 • Key account management
 • Verkoopondersteuning / administratie
 • Verkoopeffectiviteit
 • Verkooptraining

Software Ontwikkeling

 • Eisen engineering
 • ERP-configuratie / customisatie
 • Database ontwikkeling
 • Software testen

Supply chain management

 • Inkoop / aanbestedingen
 • Materialenbeheer
 • Logistiek
 • Magazijn

Website ontwikkeling

 • Web Analytics
 • Web content management
 • Zoekmachine optimalisatie
 • Webdesign / grafisch-ontwerp
 • Website / beheer van onlinesystemen

Visuele merchandising

 • Visuele merchandising winkelactiviteiten

Wilt u meer weten?

Registreer nu voor onze gratis evaluatieversie en probeer gradar gratis uit!