arrow arrow arrow arrow

Pareigybių struktūros ateitis

gradar – naujas požiūris į žmogiškojo kapitalo valdymą. Su nauja, intuityviai suprantama ir nebrangia internetine sistema suteikiame įmonėms visame pasaulyje galimybę atlikti pareigybių vertinimą, kompetencijų valdymą ir atlygio analizę.

Transparency

Visiškas skaidrumas

Pavargome nuo sudėtingų procesų, kuriems reikia brangių konsultantų ir jų ‚slaptų Žinių‘. Laikai pasikeitė, ir mes žengiame priešakyje. Paprasta naudoti mūsų internetinė sistema suteikia Jums plačias galimybes.

Pareigybių vertinimas

 • Analizuokite ir vertinkite pareigybes viename iš trijų karjeros kelių.
 • Vadovavimas žmonėms.
 • Individualus indėlis.
 • Projektų valdymas.
 • Netendencingi ir nuoseklūs rezultatai.
 • Visiškas jūsų proceso valdymas.

Kompetencijų valdymas

 • Akimirksniu transformuokite vertinimo lygiais rezultatus į iki septynių pareigybių grupei ir lygiui specifinių kompetencijų.
 • Naudokite TMA kompetencijų katalogą su 53 kompetencijomis, kad pritaikytumėte pareigybių profilius praktiškai bet kuriai pareigybei jūsų organizacijoje.
 • Pagrindiniai elgesio indikatoriai suskirstyti į keturis lygius: bendrąjį, operacinį, taktinį ir strateginį.

Pareigybių architektūra

 • Kurkite analitinį pagrindą organizacijai specifinei pareigybių struktūrai / pareigybių sistemai.
 • Apibrėžkite karjeros kelius, pareigybių pavadinimus ir pareigybių aprašus.
 • Susiekite kompetencijas su individualiomis pareigybėmis ir organizacijos poreikiais.
 • Patobulinkite darbuotojų kaitos valdymo ir atrankos procesus.

Atlygio lyginamoji analizė

 • Naudokite automatizuotą vertimą lyginamaisiais pareigybių kodais, pritaikykite ir tvarkykite rezultatus programoje gradar.
 • Naudokitės mūsų strategine partneryste su Culpepper, kuri suteikia išimtinę 20 % nuolaidą nuo jų apklausų kainos.
 • Naudokite rinkos duomenis pareigybės kainai nustatyti.

Atlygio struktūros kūrimas

 • Ženkite toliau nei pareigybės kainos nustatymas ir sukurkite sąžiningą ir skaidrią atlygio struktūrą.
 • Užtikrinkite vienodą atlyginimą už vienodą darbą.
 • Paspartinkite atlyginimų peržiūros, derybų ir siūlymo procesą naudodami atlyginimo intervalus.
 • Naudokite struktūrinius atlyginimų rėžių duomenis kaip pagrindą biudžetui planuoti ir kontroliuoti.

Nuo šeimos verslo iki pasaulinių organizacijų, suteikiame personalo padaliniui galią valdyti savo veiklą.

Evoliucija, ne revoliucija

Mes neišrandame naujų analitinių pareigybių vertinimo sistemų principų ar pareigybių architektūros valdymo. Tačiau sukūrėme šiuolaikišką, nepriklausomą metodą, kuris lenkia konkurentus.

Prisitaikant prie besikeičiančios aplinkos, mūsų misija yra pasirūpinti, kad pareigybių vertinimas būtų lengviau pasiekiamas tiek pagal kainą, tiek pagal naudingumą, ir padėtų Jūsų verslui pasirengti priešakyje laukiantiems iššūkiams.

Gear Gear

Mes siūlome:

A: Susipažinkite su visomis funkcijomis
desktop Upgrade Upgrade Upgrade Upgrade Upgrade

Plačiau apie pareigybių vertinimą

Viena iš svarbiausių gradar funkcijų yra pareigybių vertinimas. Tai sistematizuotas procesas, naudojamas pareigybės vertei organizacijoje nustatyti.

Mūsų įrodymais pagrįstas požiūris į pareigybių vertinimą ir naudotojų įkvėptos naujos kartos funkcijos sukuria tvirtą pagrindą Jūsų verslui. Nustatome vidinius santykius, sukuriame pagrindą pareigybių architektūrai ir suformuojame lygias vertinimo lygiais bei atlyginimo struktūras. Mūsų klientai niekada nesidairo atgal.

Gradar Dashboard

Paprastumas naudoti

 • Intuityviai suprantama naudotojo sąsaja.
 • Aiškus ir tvarkingas interaktyvus dizainas.
 • Greitas ir paprastas konfigūravimas.
 • Saugus ir aiškus prieigos valdymas.
Job Dashboard

Suderinamumas

 • > 100 standartinių pareigybių grupių.
 • Glaudi koreliacija su kitomis pareigybių vertinimo ir lygių nustatymo sistemomis.
 • Patvirtintas veikimas derybų dėl kolektyvinių darbo sutarčių kontekste ir siekiant nustatyti darbuotojus, kuriems taikomos arba netaikomos viršvalandžių apmokėjimo išimtys.
Cross Dashboard

Rezultatai

 • Kryžminis lyginimas realiuoju laiku.
 • Eksportavimas į .xlsx ir .docx vienu spustelėjimu.
 • Iki 6 naudotojo apibrėžtų kintamųjų pareigybėms grupuoti.
 • Išsamios filtravimo parinktys.
Competencies Dashboard

Kompetencijos

 • Parengtos naudoti pareigybei specifinės kompetencijos.
 • Išsamios ir intuityviai suprantamos pritaikymo parinktys.
Compensation

Atlygio analizė

 • Lengva įgyvendiniti „vienodo atlyginimo už vienodą darbą“ reikalavimus.
 • Užtikrinkite vienodo atlyginimo reikalavimų atitiktį.
Job matching dashboard

Atlygio lyginamoji analizė

 • Automatizuotas pareigybes atitinkančių pareigybių kodų iš didžiųjų atlygio tyrimo metodologijų parinkimas.
 • Strateginė partnerystė su atlygių apklausų teikėjais, pvz., Culpepper, ir vietiniais partneriais, pvz., Lurse Vokietijoje.
Nereikės išleisti paskutinio cento

gradar skirta kiekvienam verslui. Esame viena iš įperkamiausių pareigybių vertinimo ir architektūros sistemų rinkoje.

Basic

Basic Edition

Visos pagrindinės funkcijos, minimali konfigūracija. Pasiekiama po septynių dienų laikotarpio, per kurį galite naudoti bandomąją versiją. Išplėstinės funkcijos nepasiekiamos.

 • pareigybių duomenys serveryje nesaugomi
 • Pareigybių vertinimas trijuose gradar karjeros keliuose: Individualus darbuotojas, projektų valdymas, vadovavimas
 • 1 naudotojo paskyra
 • Duomenų saugojimas Telekom Deutschland duomenų centre, sertifikuotame CSA Star Level 2, Trusted Cloud Data Protection Profile (TCDP) 1.0, ISO 9001, 14001, 22301, 20000, 27001, 27017, 27018, TÜV Trusted Cloud

0€ metams

Starter

Starter Plus Edition

Tobulas sprendimas visiems pareigybių vertinimo ir kompetencijų valdymo darbams mažosiose ir vidutinėse įmonėse.

 • serveryje saugoma iki 75 pareigybių
 • Pareigybių vertinimas trijuose gradar karjeros keliuose: Individualus darbuotojas, projektų valdymas, vadovavimas
 • Prieiga prie išsamių veiksnių planų aprašų
 • 1 naudotojo paskyra
 • Duomenų saugojimas Telekom Deutschland duomenų centre, sertifikuotame CSA Star Level 2, Trusted Cloud Data Protection Profile (TCDP) 1.0, ISO 9001, 14001, 22301, 20000, 27001, 27017, 27018, TÜV Trusted Cloud
 • Pareigybių aprašų įkėlimas, pareigybių importavimas ir eksportavimas, pasirinktiniai kintamieji, vertinimo lygiais rezultatai, kompetencijos ir lyginamųjų pareigybių kodai
 • Integruotas TMA kompetencijų katalogas
 • Automatinis atitinkančių pareigybių kodų parinkimas iš atlygių apklausų. 20 % nuolaida nuo dalyvavimo Culpepper apklausoje kainos.
 • 3 pasirinktiniai kintamieji, pvz., pareigybių grupės, pareigybių hierarchijos ir pan.
 • Įmonei specifiniai vertinimo lygiai
 • Kryžminis palyginimas

2.000€ metams

Professional

Professional Plus Edition

Viskas, ko reikia kuriant ir prižiūrint profesionalią pareigybių architektūrą didesnėje įmonėje.

 • serveryje saugomų pareigybių skaičius neribotas
 • Pareigybių vertinimas trijuose gradar karjeros keliuose: Individualus darbuotojas, projektų valdymas, vadovavimas
 • Prieiga prie išsamių veiksnių planų aprašų
 • 3 naudotojų paskyros
 • Duomenų saugojimas Telekom Deutschland duomenų centre, sertifikuotame CSA Star Level 2, Trusted Cloud Data Protection Profile (TCDP) 1.0, ISO 9001, 14001, 22301, 20000, 27001, 27017, 27018, TÜV Trusted Cloud
 • Pareigybių aprašų įkėlimas, pareigybių importavimas ir eksportavimas, pasirinktiniai kintamieji, vertinimo lygiais rezultatai, kompetencijos ir lyginamųjų pareigybių kodai
 • Integrated TMA competency library
 • Automatinis atitinkančių pareigybių kodų parinkimas iš atlygių apklausų. 20 % nuolaida nuo dalyvavimo Culpepper apklausoje kainos.
 • 3 pasirinktiniai kintamieji, pvz., pareigybių grupės, pareigybių hierarchijos ir pan.
 • Įmonei specifiniai vertinimo lygiai
 • Kryžminis palyginimas

4.000€ metams

Enterprise

Enterprise Edition

Daugybė išplėstinių funkcijų, pvz., kryžminis lyginimas realiuoju laiku, pasirinktinės pareigybių grupės, pasirinktiniai organizaciniai vienetai ir didžiosioms įmonėms pritaikytas prieigos valdymas.

 • serveryje saugomų pareigybių skaičius neribotas
 • Pareigybių vertinimas trijuose gradar karjeros keliuose: Individualus darbuotojas, projektų valdymas, vadovavimas
 • Prieiga prie išsamių veiksnių planų aprašų
 • 6 user account
 • Duomenų saugojimas Telekom Deutschland duomenų centre, sertifikuotame CSA Star Level 2, Trusted Cloud Data Protection Profile (TCDP) 1.0, ISO 9001, 14001, 22301, 20000, 27001, 27017, 27018, TÜV Trusted Cloud
 • Pareigybių aprašų įkėlimas, pareigybių importavimas ir eksportavimas, pasirinktiniai kintamieji, vertinimo lygiais rezultatai, kompetencijos ir lyginamųjų pareigybių kodai
 • Integrated TMA competency library
 • Automatinis atitinkančių pareigybių kodų parinkimas iš atlygių apklausų. 20 % nuolaida nuo dalyvavimo Culpepper apklausoje kainos.
 • 6 pasirinktiniai kintamieji, pvz., pareigybių grupės, pareigybių hierarchijos ir pan.
 • Kryžminis lyginimas realiuoju laiku
 • Išplėstinis, didelėms įmonėms pritaikytas prieigos valdymas
 • Išplėstinės pritaikymo parinktys

6.000€ metams

pareigybių duomenys serveryje nesaugomi

serveryje saugoma iki 75 pareigybių

serveryje saugomų pareigybių skaičius neribotas

Pareigybių vertinimas trijuose gradar karjeros keliuose: Individualus darbuotojas, projektų valdymas, vadovavimas

Prieiga prie išsamių veiksnių planų aprašų

1 naudotojo paskyra

3 naudotojų paskyros

6 naudotojų paskyros

Duomenų saugojimas Telekom Deutschland duomenų centre, sertifikuotame CSA Star Level 2, Trusted Cloud Data Protection Profile (TCDP) 1.0, ISO 9001, 14001, 22301, 20000, 27001, 27017, 27018, TÜV Trusted Cloud

Pareigybių aprašų įkėlimas, pareigybių importavimas ir eksportavimas, pasirinktiniai kintamieji, vertinimo lygiais rezultatai, kompetencijos ir lyginamųjų pareigybių kodai

Automatinis atitinkančių pareigybių kodų parinkimas iš atlygių apklausų. 20 % nuolaida nuo dalyvavimo Culpepper apklausoje kainos.

3 pasirinktiniai kintamieji, pvz., pareigybių grupės, pareigybių hierarchijos ir pan.

6 pasirinktiniai kintamieji, pvz., pareigybių grupės, pareigybių hierarchijos ir pan.

Kryžminis lyginimas realiuoju laiku

Įmonei specifiniai vertinimo lygiai

Išplėstinis, didelėms įmonėms pritaikytas prieigos valdymas

Išplėstinės pritaikymo parinktys

Mūsų komanda

Sukūrėme specialistų, pasiruošusių pakylėti jūsų verslą į naują lygį, komandą.

Circle Björn

Björn Weinbrenner

Development, Quality Assurance

Best usability, high performance and stability are our design premises.

Circle Ralf

Ralf Kuklik

Co-founder, Consulting, R&D

Job Evaluation is the starting point for systematic HR-management

Circle Philipp

Philipp Schuch

Founder, CEO

HR empowerment is our mission

Circle Zachary Weinberger

Zachary Weinberger

Management, gradar LLC

Deutsch

gradar šneka ir jūsų kalba

 • Arabsich

  العَرَبِيَّة

 • Български

  Български

 • Català

  Català

 • Deutsch

  Deutsch

 • English (GB)

  English (GB)

 • USA

  English (US)

 • Español

  Español

 • Français‎

  Français‎

 • Italiano

  Italiano

 • Lietuvių

  Lietuvių

 • Македонски

  Македонски

 • Nederlands

  Nederlands

 • Polski

  Polski

 • Portguês

  Portguês

 • Português brasileiro

  Português brasileiro

 • Romanian

  Romanian

 • русский

  русский

 • Shqip

  Shqip

 • Srpski

  Srpski

 • Slovenščina

  Slovenščina

 • Türkçe

  Türkçe

Mūsų strateginiai integravimo partneriai

Didžiuojamės, galėdami bendradarbiauti su Culpepper, TMA ir Deutsche Telekom – patikimais partneriais, kurie pasirūpina pasauliniais atlygio duomenimis, kompetencijų katalogu ir saugių IT paslaugų valdymu.

culpepper
tma
telekom
Bag Gear Gear
Ar norėtumėte sužinoti daugiau?

Kalbos

+20

gradar šneka ir jūsų kalba

Pareigybių grupės

+250

standartinės pareigybių grupės jūsų pareigybėms kategorizuoti ir tvarkyti

Pareigybių atitikmenų parinkimas

+7

atlygių apklausos su lyginamaisiais pareigybių kodais sistemoje

Talentų valdymas

53

kompetencijos, automatiškai parenkamos vertinant pareigybę

Partneriai

+25

gradar atstovauja partneriai daugiau nei 10 šalių

Jei kiltų kokių nors klausimų, nedvejodami kreipkitės į mus el. pašto adresu support@gradar.com. Mielai organizuosime pokalbį telefonu, demonstraciją arba pailgintą bandomąjį laikotarpį.

Taip pat galite jau šiandien pradėti 7 dienų bandomąjį laikotarpį. Nereikia kredito kortelės. Nereikia konsultacijų. Jokio spaudimo.

Pradėkite dabar NEMOKAMAI