Naujas, nepriklausomas būdas pareigybėms analizuoti ir vertinti

gradar yra paprasta naudoti, nebrangi internetinė sistema, įgalinanti personalo padalinius ir suteikianti pareigybių vertinimo paslaugų paketą. Su mūsų paprasta ir aiškia sistema analizuoti ir vertinti pareigybes paprasčiau nei bet kada anksčiau, todėl galite tinkamai paruošti savo verslą ateities iššūkiams.

Kuo skiriamės nuo kitų?

gradar – pareigybių vertinimo sistema, sukurta galvojant apie klientus. Esame įsipareigoję teikti standartizuotą paslaugą su daugybe naudotojų įkvėptų funkcijų, kurias Jūsų įmonė gali naudoti savarankiškai.

Užmegzdami partnerystes su nepriklausomais atlygio valdymo konsultantais, diegiame atvirą metodą, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas pareigybei taikomiems reikalavimams.

Vertiname pareigybes 25-iuose lygiuose, trijuose skirtinguose karjeros keliuose: individualių darbuotojų, vadovų ir projektų valdymo.

Experts, "Gurus"

Professionals

Skilled Labour

Un-skilled / Semi-skilled Labour

The Grade is a result of the project's dimensions: Timeframe, budget, leadership span, complexity, ...

General Management

Top Management

Middle Management

Supervisory
Management /
Team Leadership

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Individualus indėlis

Projektų valdymas

Management

Vadovavimas

Vadovaujančiose pareigybėse didžiausias dėmesys skiriamas vadovavimui darbuotojams ir organizaciniams vienetams bei atsakomybei už biudžetą. Rezultatai jose paprastai pasiekiami netiesiogiai, vadovaujant, paaukštinant pareigose, palaikant ir motyvuojant darbuotojus, taip pat racionaliai panaudojant turimus išteklius siekiant tikslų. Pagrindinis projektų vadovų uždavinys yra tikslų įgyvendinimas koordinuojant, paskirstant darbuotojus ir išteklius bei valdant biudžetą ribotos trukmės vienkartinių projektų kontekste. Šias pareigybes užimantys darbuotojai savo indėlį įneša daugiausiai taikydami ir ugdydami konkrečius įgūdžius. Darbuotojai vertę kuria individualiai arba kaip organizacinio vieneto nariai. Jų atsakomybės sritis gali būti nuo atskirų nekvalifikuoto darbuotojo atliekamų užduočių iki ekspertinio tam tikros disciplinos valdymo. Vadovavimas darbuotojams neįeina į pagrindines užduotis.

Projektų valdymas

Pagrindinis projektų vadovų uždavinys yra tikslų įgyvendinimas koordinuojant, paskirstant darbuotojus ir išteklius bei valdant biudžetą ribotos trukmės vienkartinių projektų kontekste.

Individualus indėlis

Šias pareigybes užimantys darbuotojai savo indėlį įneša daugiausiai taikydami ir ugdydami konkrečius įgūdžius. Darbuotojai vertę kuria individualiai arba kaip organizacinio vieneto nariai. Jų atsakomybės sritis gali būti nuo atskirų nekvalifikuoto darbuotojo atliekamų užduočių iki ekspertinio tam tikros disciplinos valdymo. Vadovavimas darbuotojams neįeina į pagrindines užduotis.

pareigybių vertinimas, naudojant gradar.

gradar pateikia nuoseklius ir objektyvius rezultatus vertinant visų lygių pareigybes. Nuo nekvalifikuotų darbuotojų iki strateginių ekspertų, nuo projektų vadovų iki vadovų, vadovaujančių darbuotojams, ji taiko nuoseklų pareigybei keliamais reikalavimais pagrįstą metodą. Viena iš svarbiausių gradar savybių yra kokybinis pareigybių vertinimo metodas. Pateikiame aiškius veiksnių apibrėžimus ir skirtingų lygių aprašymus, todėl vertinimo procesą lengva suprasti visiems jame dalyvaujantiems, taip pat užtikrinamas aukštas objektyvumo lygis.

Dėl subalansuoto indėlio, poveikio ir rezultato veiksnių pasirinkimo gradar yra tobula priemonė vertinant pareigybes visų dydžių organizacijose visuose veiklos sektoriuose.

Individualus indėlis

Projektų valdymas

Management


Profesinės žinios ir Patirtis

Kognityviniai gebėjimai / problemų sprendimas


Atsakomybė už žmones

Atsakomybė už projektą ir Lyderystės aprėptis

Vadovavimo aprėptis ir Vadovaujama profesinė grupė


Organizacinės žinios


Procesai ir Sudėtingumas

Funkcinė atsakomybė

Sprendimų aprėptis

Projekto dydis ir Projekto biudžetas

Procesai ir Sudėtingumas

Organizacinė atsakomybė

Sprendimų aprėptis


Bendravimas

Ir niekas negali pralenkti mūsų trijų žingsnių proceso paprastumu.

 1. Sukurkite pareigybę gradar sistemoje.
 2. Įvertinkite pareigybę pagal jai keliamus reikalavimus.
 3. Lyginkite rezultatus skirtingose pareigybių grupėse ir organizaciniuose vienetuose.
Cross

Mūsų sistema visiškai pritaikoma pagal Jus. Galite pagal savo poreikius konfigūruoti visą sistemą – nuo pareigybių grupių ir organizacinių struktūrų iki lyginamųjų apklausų koreliacinių lentelių ir atlygio rėžių.

Tinkame visoms įmonėms, nuo smulkių iki tarptautinių bendrovių. Surišame prie apyvartos ar organizacijos dydžio vertinimo. Visą dėmesį skiriame palyginamiems pareigybių vertinimo rezultatams. Dėl šio metodo esame tobulas sprendimas organizacijoms greitai besikeičiančioje darbo aplinkoje.

Pradėkite dabar NEMOKAMAI

Paprastumas naudoti

 • Intuityviai suprantama naudotojo sąsaja
 • Aiškus ir tvarkingas interaktyvus dizainas
 • Greitas ir paprastas konfigūravimas
 • Saugus ir aiškus prieigos valdymas

Suderinamumas

 • >200 standartinės pareigybių grupės, todėl galima automatiškai lyginti pareigybes su pagrindinių atlyginimų rinkos tyrimų rezultatais ir pareigybei specifinėmis kompetencijomis
 • Glaudi koreliacija su kitomis pareigybių vertinimo ir lygių nustatymo sistemomis

Rezultatai

 • Kryžminis lyginimas realiuoju laiku
 • Eksportavimas į .xlsx, .csv ir .docx vienu spustelėjimu
 • Iki 6 naudotojo apibrėžtų kintamųjų pareigybėms grupuoti
 • Išsamios filtravimo parinktys
Standartinės pareigybių grupės

>200 gradar standartinės pareigybių grupės yra standartinis kintamasis, kurį gali naudoti visi naudotojai, kad paverstų pareigybių vertinimo rezultatus lyginamosios analizės serverių pareigybių kodais ir pareigybėms specifinėmis kompetencijomis TMA kompetencijų kataloge.

career path

Job Evaluation in three
Career Paths

 • Individualus indėlis
 • Projektų valdymas
 • Management

job grade

Job grading from grade 1 to 25

 • Individualus indėlis grades 1 - 19
 • Projektų valdymas grades 10 - 21
 • Management grades 11 - 25

global job family

choice of currently

 • 24 job families
 • 108 subfamilies

benchmark job match

Pareigybių lyginimas su atskaitos pareigybėmis iš apklausų

Mūsų lyginimo modulis yra internetinė koreliacinė lentele, konvertuojanti analitinius pareigybių vertinimo rezultatus į atskaitos pareigybių atitikmenis iš pasaulinių ir vietinių atlyginimų rinkos tyrimų.

gradar pareigybių atitikmenų parinkimo modulis sutaupo labai daug laiko visiems atlygio specialistams, nes mūsų sistemoje galite valdyti visas pareigybes ir jų atitikmenis atlyginimų rinkos tyrimuose.

Pareigybių vertinimas ir kompetencijos

Iš karto transformuojame pareigybių vertinimo pagal lygį rezultatus į specifines TMA kompetencijas pagal lygį ir pareigybių grupę. Kompetencijų valdymo modulis taip pat leidžia rankiniu būdu apibrėžti pareigybei specifines kompetencijas.

career path

Job Evaluation in three
Career Paths

 • Individualus indėlis
 • Projektų valdymas
 • Management

job grade

Job grading from grade 1 to 25 translates into competency level

 • Individualus indėlis
  - grades 1 - 3:general
  - grades 4 - 9:operational
  - grades 10 - 13:tactical
  - grades 14 - 19:strategical
 • Projektų valdymas
  - grades 10 - 12:operational
  - grades 13 - 16:tactical
  - grades 17 - 21:strategical
 • Management
  - grades 11 - 12:operational
  - grades 13 - 15:tactical
  - grades 16 - 25:strategical

global job family

choice of currently

 • 24 job families
 • 108 subfamilies

translates into relevant competencies

Selection of competencies

Job family and level specific selction of up to seven (out of 53) competencies results in currently 620 different outcomes as defined by the standard model.

Kompetencijų redagavimo priemonė leidžia konfigūruoti įmonei specifinius modelius pagal beveik bet kokį sistemoje esantį kintamąjį. Su QPM ir gradar partnerių pagalba galima kurti tokius klientams specifinius modelius, susiejančius gradar rezultatus ir TMA kompetencijų katalogą.

Sužinokite daugiau apie mūsų kompetencijų valdymą
Atitiktis

gradar siūlo pasirenkamą darbo sąlygų vertinimo modulį, kad būtų galima užtikrinti visišką vietos įstatymų atitiktį. Šis individualiai pritaikomas modulis teikia duomenis, kuriais remiantis galima pagrįsti sąžiningą ir skaidrią atlyginimų mokėjimo praktiką.

Sukurtas pasaulinei auditorijai

Sistema be papildomo mokesčio siūloma daugiau nei 20 kalbų, įskaitant anglų (JK ir JAV), arabų, ispanų, olandų, prancūzų, rusų, turkų, vokiečių ir lietuvių. Ji įdiegta organizacijose visame pasaulyje.

Psychological stress

Static physical efforts

Dynamic physical efforts

Unilateral physical efforts/ forced posture

Skill requirements (fine motor skills / dexterity)

External influences: Heat, dirt, dust, cold (mechanical / physical)

External influences: Nuclear, biological, chemical (NBC)

Kainų ir funkcijų apžvalga

gradar skirta kiekvienam verslui.
Esame viena iš įperkamiausių pareigybių vertinimo sistemų rinkoje.

pradėkite naudoti nemokamai
Basic

Basic Edition

Visos pagrindinės funkcijos, minimali konfigūracija. Pasiekiama po septynių dienų laikotarpio, per kurį galite naudoti bandomąją versiją. Išplėstinės funkcijos nepasiekiamos.

€0 /m.

Starter Plus

Starter Plus Edition

Tobulas sprendimas visiems pareigybių vertinimo ir kompetencijų valdymo darbams mažosiose ir vidutinėse įmonėse.

€2,000 /m.

Professional Plus

Professional Plus Edition

Viskas, ko reikia kuriant ir prižiūrint profesionalią pareigybių architektūrą didesnėje įmonėje.

€4,000 /m.

Enterprise

Enterprise Edition

Daugybė išplėstinių funkcijų, pvz., kryžminis lyginimas realiuoju laiku, pasirinktinės pareigybių grupės, pasirinktiniai organizaciniai vienetai ir didžiosioms įmonėms pritaikytas prieigos valdymas.

€6,000 /m.

would you like to know more?

register now for our free evaluation version and try gradar for free!