gradar funkcijos ir kaina

gradar yra šiuolaikiškiausia nebrangi pareigybių vertinimo internetinė sistema. Su pasirinktu paketu ir licencija galite naudoti programinę įrangą tiesiogiai savo organizacijoje arba įgyvendinant atlygio sistemos diegimo projektą. Yra keturios gradar versijos, nuo nemokamos bazinės versijos iki versijos didelėms įmonėms, kurioje yra daugybė naudingų išplėstinių funkcijų.

 • Bazinę versiją (Basic Edition) galite pradėti naudoti per kelias minutes. Galite vertinti pareigybes individualaus darbuotojo, vadovo arba projektų valdymo karjeros keliuose. Išsamūs veiksnių aprašymai ir išplėstinės funkcijos nepasiekiamos. Bandomosios versijos naudotojų licencijos po septynių dienų automatiškai virsta bazine versija.
 • Pradinė versija (Starter Edition) yra tobulas sprendimas visiems pareigybių vertinimo ir kompetencijų valdymo darbams mažosiose ir vidutinėse įmonėse.
 • Profesionalioje versijoje (Professional Edition) rasite viską, ko reikia atliekant analitinį pareigybių vertinimą bei kuriant ir prižiūrint pareigybių architektūrą didesnėje įmonėje. Pareigybių lygių ar kvalifikacijos atitikmenų parinkimo funkcija transformuoja rezultatus į pareigybių kodus ir (arba) atlyginimų rinkos tyrimų tiekėjų metodologijas. Vertinimo rezultatus galima išsaugoti dokumente arba duomenų bazėje internete.
 • gradar (Enterprise Edition) versija didelėms įmonėms siūloma su papildomomis individualaus pritaikymo parinktimis ir išplėstinėmis funkcijomis, pvz., prieigos valdymu per įmonei specifinius organizacinius vienetus bei paprastu naudoti kryžminių lyginimu realiuoju laiku.

Patobulinimai ir naujos funkcijos nemokamai pasiekiamos visiems naudotojams jų licencijos aprėpties ribose. Mūsų licencijų modelis pasižymi aiškiais versijų skirtumais ir yra pritaikytas mūsų naudotojų poreikiams.

gradar versija Basic
Basic
0€ metams
Basic
Starter Plus
2.000€ metams
Basic
Professional Plus
4.000€ metams
Basic
Enterprise
6.000€ metams
Pareigybių vertinimas serveryje nesaugomis iki 75 pareigybių neribotas pareigybių skaičius neribotas pareigybių skaičius
Skirtingos kalbos
Trys gradar karjeros keliai:
Individualus darbuotojas, projektų valdymas, vadovavimas
Išsamūs veiksnių aprašymai
Standartinės pareigybių grupės
Įmonei specifiniai vertinimo lygiai
Rezultatų valdymas / dokumentavimas
Kopijavimas ir įterpimas: rezultatai kopijuojami į iškarpinę
Juodraščiai, išsaugojimas ir tęsimas: duomenys išsaugomi serveryje
Vertinimo rezultatų komentavimas ir dokumentavimas
Pareigybių įkėlimas / pasirinktinės hierarchijos (pvz., pareigybių grupės) ir pan.
Pareigybių aprašymų ir kitų dokumentų įkėlimas
Naudotojų / prieigos valdymas
Licencija keletui naudotojų (papildomų naudotojų licencijos kainuoja 250€ metams)
(1)

(1)

(3)

(6)
Standartiniai naudotojų tipai
Neribotas skaičius tik skaityti galinčių naudotojų
Funkcionalus, rolėmis pagrįstas prieigos valdymas, sukurtas remiantis numatytomis grupėmis
Visiškai pritaikomas, didelėms įmonėms tinkamas prieigos valdymas, pagrįstas numatytomis grupėmis ir organizacinėmis struktūromis
Kompetencijų valdymas (TMA kompetencijų katalogas)
Numatytasis modelis, pagrįstas standartinėmis gradar pareigybių grupėmis
Pareigybėms specifinių kompetencijų pritaikymas pagal standartinį modelį
Pasirinktinis modelis, pagrįstas bet kokia pasirinkta hierarchija
Darbo sąlygos
Pasirinktinis modelis, pagrįstas kliento reikalavimais (įgyvendinimas už papildomą kainą)
Pareigybių atitikmenų parinkimas
Pareigybių atitikmenų parinkimas pagal atlygio rinkos tyrimų metodologijas
Konfiguruojamos lentelės atitikmenims parinkti iš atskaitos darbo kodų / darbo sutarčių
Informacija apie atlyginimą
Upload and integration of third-party data, e.g. compensation surveys that need to be purchased separately
Compensation Structuring, design and setup of e.g. pay bands
Sistemos pritaikymas
Skirtasis subdomenas
Pasirinktinio logotipo įkėlimas
Pasirinktinės hierarchijos (pvz., pareigybių grupės)
(3)

(3)

(6)
Pasirinktinė organizacijos struktūra (prieigos valdymui)
Organizacijai specifinis tekstas (kokybės kontrolė ir įgyvendinimas už papildomą kainą)
Analizė ir ataskaitos
Kryžminis palyginimas
Įvertinimo lygiais rezultatų / kompetencijų eksportas į CSV / XLSX lenteles
Pareigybei specifinių įvertinimo lygiais rezultatų / kompetencijų eksportas į DOCX
Sauga
Duomenų saugojimas Telekom Deutschland duomenų centre, sertifikuotame CSA Star Level 2, Trusted Cloud Data Protection Profile (TCDP) 1.0, ISO 9001, 14001, 22301, 20000, 27001, 27017, 27018, TÜV Trusted Cloud
Išsami techninių ir organizacinių duomenų apsaugos priemonių pagal BDAR 32 straipsnį apžvalga
Dviejų veiksnių autentifikavimas (2FA), kuris veiksmingai apsaugo naudotojo paskyrą nuo neteisėtos prieigos.
Vienkartinis prisijungimas (SSO) naudojant "Google Workspace", "Microsoft Azure" arba "Okta".
Naudokite savo organizacijos tapatybės prieigos valdymą, kad vartotojai prisijungtų prie gradar app
Deutsch

gradar speaks your language

 • Arabsich

  العَرَبِيَّة

 • Български

  Български

 • Català

  Català

 • Deutsch

  Deutsch

 • English (GB)

  English (GB)

 • USA

  English (US)

 • Español

  Español

 • Français‎

  Français‎

 • Italiano

  Italiano

 • Lietuvių

  Lietuvių

 • Македонски

  Македонски

 • Nederlands

  Nederlands

 • Polski

  Polski

 • Portguês

  Portguês

 • Português brasileiro

  Português brasileiro

 • Romanian

  Romanian

 • русский

  русский

 • Shqip

  Shqip

 • Srpski

  Srpski

 • Slovenščina

  Slovenščina

 • Türkçe

  Türkçe

would you like to know more?

register now for our free evaluation version and try gradar for free!