diegimo pagalbat

Mums labai svarbu kurti gradar taip, kad naudojimasis ja būtų intuityviai suprantamas. Siekiame suteikti personalo valdymo specialistams visišką pareigybių vertinimo proceso kontrolę.

Norime, kad personalo valdymo verslo partneriai galėtų nepriklausomai vertinti pareigybes savo organizacijoje. Specialistams, išmanantiems pareigybių vertinimą, pakanka trumpo supažindinimo su gradar procesu, kad galėtų pradėti dirbti.

gradar greitai ir nebrangiai pateikia tinkamus rezultatus. Mūsų vertinimo logika pagrįsta aiškiais, kokybiniais apibrėžimais, nenaudojame sudėtingų formulių vardan apgaulingo objektyvumo.

Siūlome gradar nepriklausomiems konsultantams, kad galėtų naudoti jį savo klientų projektuose, ir esame užmezgę strateginius ryšius su partneriais visame pasaulyje. Nors vis vien gali būti naudinga įtraukti tokius specialistus į savo komandą, baigę projektą išsaugosite visas gradar žinias įmonės viduje.

  • Jei turite pakankamai kompetencijos ir pajėgumų, galite dirbti su gradar savarankiškai. Visada galite kreiptis į mus techninės pagalbos.
  • Jei kartais prireiktų pagalbos, galite naudoti gradar su mūsų partnerių ekspertų pagalba.
  • Jei palaikote ilgalaikius ryšius su nepriklausoma konsultavimo bendrove, galite naudoti gradar kaip šios partnerystės dalį.

Ką jums gali duoti gradar?

Kaip įdiegti pareigybių vertinimo sistemą

Vertinimo lygiais procesą paprastai sudaro tokie etapai:

Organizacijos analizė

Pirmasis etapas yra organizacijos analizė, siekiant apibrėžti terminus. Čia įmonė analizuojama atsižvelgiant į geografinę aprėptį, pavaldumo grandis ir kitus sąryšius.

Taip pat, atsižvelgiant į pareigybių skaičių, pareigybių vertinimo seansų dalyvių skaičių ir aptarimų su įvairiais suinteresuotaisiais asmenimis skaičių, apskaičiuojama projekto trukmė. Mūsų patirtis rodo, kad daugelis įmonių per dieną gali įvertinti nuo 20 iki 30 pareigybių.

gradar terminologija susiejama su vidine kalba, kad visos dalyvaujančios pusės kalbėtų apie tuos pačius klausimus, o konkretūs terminai būtų aiškiai perteikiami.

Pareigybių vertinimas

Antrasis etapas yra pats pareigybių vertinimas – vadinamasis pareigybių vertinimas lygiais. Čia pareigybės suskirstomos į atitinkamus karjeros kelius: individualių darbuotojų, vadovų arba projektų valdymo. Pareigybei taikomi reikalavimai vertinami pasirenkant atitinkamus veiksnių lygius.

Sprendimai dėl veiksnių ir vertinimo lygiais išsaugomi programinėje įrangoje, jei naudojama profesionali arba didelėms įmonėms skirta versija, arba vietoje, jei naudojama bazinė versija, taip dokumentuojant sprendimų priėmimo procesą.

Kokybės užtikrinimas

Nuolatinė kokybės kontrolė ir diskusijos su pagrindiniais suinteresuotaisiais asmenimis yra mūsų paslaugų dalis. Galutinė visų rezultatų patikra, atliekant visuotinį kryžminį palyginimą yra geroji gradar praktika, kuri užtikrina didesnį objektyvumą.

Tolesni veiksmai priklauso nuo strateginių projekto tikslų. Vertinimas gali tapti pagrindu kuriant atlygio struktūrą arba visą pareigybių architektūrą.