iş unvanlarının yapısı

Operatör

Kıdemli Operatör

Yardımcı Teknisyen

Teknisyen/Uzman Yardımcısı

Kıdemli Teknisyen/Uzman

Kıdemli Uzman

Yardımcı Analist

Analist

Kıdemli Analist

Eksper

Kıdemli Eksper

Baş Eksper

Süpervizör

Takım Müdürü

Müdür

Kıdemli Müdür

Direktör

16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

Vasıfsız/Yarı Vasıflı İş Gücü

Orta Vasıflı İş Gücü

Yüksek Vasıflı İş Gücü/Profesyonel

Müdür

Bir unvan yapısı için, piyasa ve kuruluşa özel gereksinimler dikkate alınır. İdeal olarak, bir unvan aşağıdaki gibi yapılandırılmalıdır:

  • Kademe + Unvan + Uzmanlık
  • Kıdemli + Uzman + Finans

Alternatif olarak, profesyonel bir sıfat da kullanılabilir:

  • Kıdemli + Kontrolör

Organizasyonel analiz ve iş değerlemesi sonuçlarına dayanarak, tüm şirket birimleri arasında tutarlı olan bir şirket unvan yapısı geliştirilebilir.

Bu örnekte, vasıfsız veya yarı vasıflı işçiler için yapılan işler, sınıfa bağlı olarak "Operatör" veya "Kıdemli Operatör" olarak adlandırılmaktadır. 12. veya 13. gradar kademesinin belirlendiği liderlik pozisyonlarına “Müdürler” denir. Unvanların başına veya sonuna, Lojistik Operatörü/Üretim Operatörü veya Muhasebe Yöneticisi/İK Yöneticisi gibi ilgili çalışma alanları eklenir.

Yönetim Kariyeri Yolu

Yönetim Kariyeri
CEO
CxO
Kıdemli Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Direktör
Takım Lideri
Genel Müdür
Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyesi
Takım Müdürü
Başkan

Yönetim unvanları şirket kültürünün somutlaşmış halidir. Bir statü sembolü veya tamamen işlevsel bir sıfat görevi görebilirler. İdeal olarak, bir yönetici çalışanların ve organizasyonel birimlerin disiplin ve organizasyonel liderliğine odaklanmalıdır. Profesyoneller, spesifik ve teknik uzmanlıkların uygulanması ve geliştirilmesi yoluyla katkıda bulunmalıdır.

Bununla birlikte, birçok kuruluşun operasyonel gerçekliğinde yöneticiler genellikle uzman olarak kabul edilir ve sonuç olarak teknik görevler üstlenir. Bu, gerçek yönetim sürecini engelleyebilir. Örneğin, İngiltere’de “Direktör” unvanı bir zamanlar yalnızca yönetim kurulu üyelerine ayrılmışken, ABD şirketlerinde sıkça kullanılmakta.

Mühendislik Kariyeri Yolu

Mühendislik Kariyeri
Üst Düzey Mühendis
Baş Mühendis
Kıdemli Teknik Uzman
Teknik Uzman
Kıdemli Mühendis
Mühendis
Yardımcı Mühendis
Kıdemli Mimar
Mimar
Stajyer

Mühendislik işleri genellikle giriş, orta ve üst düzey pozisyonlardan oluşan doğal bir ilerlemeye sahiptir. En üst düzeydeki işler genellikle uzmanlık, iş gereksinimi veya fonksiyonel sorumluluğa göre belirli çalışanlara ayrılır.

Teknik Kariyer/Üretim Kariyeri Yolu

Teknik Kariyer/Üretim Kariyeri
Süpervizör
Teknisyen
Usta
İşçi
Çırak
Formen
Ustabaşı
Zanaatkar
Operatör
İşçi

Bu yolda genellikle marangoz, elektrikçi, döşemeci, duvar ustası, tamirci, mekatronik ustası, metal ustası, tesisatçı ve kaynakçı gibi vasıflı işlere yönelik unvanları bulabilirsiniz.

Uzmanlık Kariyeri Yolu

Uzmanlık Kariyeri
Yönetici
Kıdemli Yetkili
Yetkili
Kıdemli Uzman
Uzman
Uzman Yardımcısı
Baş ...
Stajyer

Uzmanlık kariyeri yolu, genellikle iki kademeli bir yapıdır. İlk kademe; giriş, orta ve üst düzey işlerle doğal ve düzenli bir ilerlemenin sağlandığı bir kariyer olabilir. İkinci kademe ise yalnızca olağanüstü uzmanlık, iş gereksinimi veya işlevsel sorumluluklara bağlı olarak erişilebilir durumdadır.

Danışmanlık Kariyeri Yolu

Danışmanlık Kariyeri
Ortak
Yardımcı Ortak
Yönetim Danışmanı
Kıdemli Danışman
Danışman
Yardımcı Danışman
İş Analisti
Kıdemli Müdür
Müdür

Danışmanlık şirketleri genellikle seviyelerin gösterilen yeterliliklerle, bir projedeki rollerle ve saatlik ücretlerle bağlantılı olduğu çok net kariyer yolları ortaya koyar.

Destek Kariyeri Yolu

Destek Kariyeri
Baş Görevli
Kıdemli Görevli
Görevli
Görevli Yardımcısı
Çırak
Baş İdareci
Kıdemli İdareci
İdareci
İdareci Yardımcısı
Baş Danışman
Kıdemli Danışman
Danışman
Danışman Yardımcısı

Destek kariyeri yolundaki işler çoğunlukla yarı vasıflı veya vasıflı iş pozisyonlarıyla ilişkilendirilir. Genel ofis işleri lise diploması ve hizmet içi eğitim gerektirirken, muhasebeci veya sosyal çalışma görevlisi gibi özel işlerin bir çıraklık veya önlisans derecesi tamamlaması gerekecektir.

Proje Yönetimi Kariyeri Yolu

Proje Yönetimi Kariyeri
Kıdemli Proje Direktörü
Proje Direktörü
Proje Müdürü
Proje Koordinatörü
Proje Asistanı
Kıdemli Proje Lideri
Proje Lideri

Proje yöneticileri; projeleri planlar, geliştirir, izler, kontrol eder ve yürütür. Vasıflı işçi gruplarını yönetmekten, projenin yapısını ve programını tasarlamaya kadar birçok görevi yerine getirirler. Proje yönetimi işlerinin farklı unvanları, bir projenin genel sorumluluğuyla veya bir projenin büyüklüğü ile ilişkili olabilir.

Satış Kariyeri Yolu

Satış Kariyeri
Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Satış Direktörü
Satış Müdürü
Satış Temsilcisi
Satış Stajyeri
Kilit Müşteri Yöneticisi
Satış Görevlisi
Satış Koordinatörü
Müşteri İlişkileri Yöneticisi
Satış Danışmanı

Satış unvanları; müşterilerin veya ürünlerin sorumlulukları, cirosu ve karmaşıklığı ile ilişkilendirilebilir. Coğrafi bir sorumluluğu belirtmek için genellikle Bölge, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası gibi özellikler kullanılır.