iş aileleri

Bu yaklaşım, aileye özel iş unvanlarına ek olarak, özel bir yetkinlik modeli tasarlayarak çalışan gelişiminin optimize edilmesine hizmet edebilir. Personel planlaması veya personel pazarlaması gibi diğer İK süreçleri, iş ailelerini istatistiksel analiz, raporlama ve İK kontrolünde faydalı bir değişken haline getiren bu iş kümelerinin ihtiyaçlarına göre düzenlenebilir.

Meslek aileleri olarak da adlandırılan iş aileleri, benzer mesleklerin bir kuruluşun farklı bölümlerinde yer almasına olanak sağlar. Bu, pozisyon kümelerinin yalnızca organizasyon şemasından alınamayacağı anlamına gelir.

İş aileleri, şirket stratejisine bağlı olarak ücret politikasındaki farklılıkların temelini de oluşturabilir. Satış iş birimleri, genelde diğer iş birimlerinden farklı şekilde ücretlendirilir. Yani, daha yüksek değişkenli ücretlerin bulunduğu farklı bir ödeme yapısı söz konusudur.

Talep gören meslekler için ayrı ücret bantları modellenebilir. Bu yöntemin tavsiye edilebileceği zamanlar, her bir duruma göre değerlendirilmelidir.

İş aileleri istenildiği kadar detaylı tanımlanabilir ve süreç genelde mevcut veya planlanan iş birimi kategorilerini takip eder. Bir iş ailesindeki pozisyonlar ne kadar eşit dağılırsa, bu pozisyonları alt ailelere ayırmak o kadar anlamlı olur.

İş aileleri, kuruluşa bağlı olarak meslek aileleri olarak da adlandırılabilir. Aynı ya da benzer meslekler, kuruluşun farklı bölümlerinde aynı anda yer alabilir. Bu nedenle, bu pozisyon kümeleri çoğu zaman sadece organizasyon şemasından elde edilemez.

gradar’ın Global İş Aileleri

gradar'ın 138 global iş ailesini, “genel endüstri”, “yüksek teknoloji” ve “perakende” başlıklı ücretlendirme araştırmalarında en çok kullanılan referans işlerinin analizine dayanarak tasarladık. Bu liste, “sigorta” ve “bireysel bankacılık” gibi belirli sektörleri içerecek şekilde genişletilmiştir:

İşletme Yönetimi

 • Ofis Çalışanları
 • Resepsiyonist/Santral
 • Sekreterlik/İş Desteği

Danışmanlık (kurum dışı) (2018'de yeni)

 • İş Danışmanlığı
 • Teknoloji Danışmanlığı
 • Teknoloji Danışmanlığı (Yazılım Mimarisi)
 • Teknoloji Danışmanlığı (Yazılım Özelleştirme)
 • Teknoloji Danışmanlığı (Yazılım Geliştirme)
 • Teknik Ürün Desteği

Kurumsal İlişkiler

 • Kurum İçi İletişim
 • Yatırımcı İlişkileri
 • Halkla İlişkiler
 • Resmi İlişkiler

Müşteri Hizmetleri

 • Teknik Müşteri Hizmetleri
 • Teknik Olmayan Konularda Müşteri Hizmetleri
 • Çağrı Merkezi

Mühendislik

 • Uygulama Mühendisliği (Otomotiv)
 • Hesaplama/Simülasyon Mühendisliği (Otomotiv)
 • İnşaat Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Prototip Mühendisliği (Otomotiv)
 • Satış Mühendisliği (Otomotiv)
 • Teknisyenlik/Vasıflı Meslek
 • Test ve Ölçüm Mühendisliği (Otomotiv)
 • Deneme/Test/Doğrulama Mühendisliği (Otomotiv)

Finans

 • Muhasebe
 • Ön Muhasebe
 • Kredi/Tahsilatlar
 • Kontrol/Finansal Analiz
 • Mali/Ticari Denetim
 • Vergi
 • Hazine

Franchising (2017’de yeni)

 • Franchise Satışları
 • Franchise Operasyonları

İnsan Kaynakları

 • İşe Alım
 • Ücretlendirme ve Sosyal Haklar
 • Öğrenme ve Gelişim
 • Eğitim
 • İK Hizmet Merkezi
 • İK Bilgi/Yönetim Sistemleri
 • Bordro
 • Güvenlik/Sağlık/Çevre

Bilgi Teknolojileri

 • BT Yönetimi
 • BT Ağ Mimarisi/Planlama
 • BT Ağı Yönetimi
 • BT Yardım Masası
 • BT Güvenliği

Sigorta (2018’de yeni)

 • Aktüerya - Hayat
 • Aktüerya - Hayat Dışı
 • Hasar - Hayat
 • Hasar - Hayat Dışı
 • Sigorta Ürün Geliştirme
 • Taahhüt - Hayat
 • Taahhüt - Hayat Dışı
 • Taahhüt - Reasürans

Hukuki Hizmetler

 • Hukuki Destek

Pazarlama

 • Pazar Araştırması
 • Ürün Yönetimi
 • Fiyatlandırma
 • Ürün/Pazarlama İletişimi
 • Marka Pazarlama
 • Ticari Pazarlama
 • E-ticaret Pazarlama

Üretim

 • Bakım Onarım
 • Kalite/Ürün Kontrol

Ürün Geliştirme
Proje Yönetimi (2018’de yeni)

 • Proje Yönetimi (kurum dışı)
 • İş Danışmanlığı Proje Yönetimi (kurum dışı)
 • BT Danışmanlığı Proje Yönetimi (kurum dışı)

Süreç Yönetimi
Gayrimenkul/Tesis Yönetimi

 • Tasarım ve İnşaat
 • Gayrimenkul Yönetimi
 • Tesis Yönetimi
 • Yer Seçimi/Satın Alma

Araştırma ve Geliştirme
Perakende (2017'de yeni)

 • Kayıp Önleme
 • Mal Alım
 • Mal Yönetimi
 • Mal Planlaması ve Tahsisi
 • Çoklu Mağaza Yönetimi
 • Yaratıcı Ürün Tasarımı
 • Teknik Ürün Tasarımı
 • Bölgesel Mağaza Yönetimi
 • Mağaza Kasiyer/Ödeme
 • Mağaza Departman Yönetimi
 • Mağaza Yönetimi
 • Mağaza Operasyon
 • Mağaza Satış
 • Depo

Bireysel Bankacılık (2018’de yeni)

 • Bireysel Bankacılık - Yönetim
 • Bireysel Bankacılık - Ürün Danışmanlığı
 • Bireysel Bankacılık - Ürün Geliştirme
 • Bireysel Bankacılık - Satış ve Servis

Satış

 • Kilit Müşteri Yönetimi
 • Satış Desteği/Yönetimi
 • Satış Verimliliği
 • Satış Eğitimi

Yazılım Geliştirme

 • Gereksinim Mühendisliği
 • ERP Yapılandırması/Özelleştirme
 • Veri Tabanı Geliştirme
 • Yazılım Test Etme

Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Satın Alma/Tedarik
 • Malzeme Yönetimi
 • Lojistik
 • Depolama

Web Sitesi Geliştirme

 • Web Analizi
 • Web İçerik Yönetimi
 • Arama Motoru Optimizasyonu
 • Web Tasarımı/Grafik Tasarım
 • Web Sitesi/Çevrim İçi Sistemler Yönetimi

Görsel Mağazacılık

 • Görsel Mağazacılık Operasyonları