politica de confidențialitate

1. O prezentare generală a protecției datelor

Informații generale

Următoarele informații vă vor oferi o imagine de ansamblu ușor de navigat cu privire la ceea ce se va întâmpla cu datele dvs. personale atunci când vizitați acest site web. Termenul "date cu caracter personal" cuprinde toate datele care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal. Pentru informații detaliate despre subiectul protecției datelor, vă rugăm să consultați Declarația noastră privind protecția datelor, pe care am inclus-o sub această copie.

Înregistrarea datelor pe acest site web

Cine este partea responsabilă pentru înregistrarea datelor pe acest site web (de exemplu, "operatorul")?

Datele de pe acest site web sunt prelucrate de către operatorul site-ului web, ale cărui informații de contact sunt disponibile în secțiunea "Informații despre partea responsabilă (denumită "operator" în RGPD)" din prezenta politică de confidențialitate.

Cum înregistrăm datele dumneavoastră?

Colectăm datele dumneavoastră ca urmare a faptului că ne comunicați datele dumneavoastră. Acestea pot fi, de exemplu, informațiile pe care le introduceți în formularul nostru de contact.

Alte date vor fi înregistrate de sistemele noastre IT în mod automat sau după ce vă dați acordul pentru înregistrarea lor în timpul vizitei dumneavoastră pe site. Aceste date cuprind în principal informații tehnice (de exemplu, browserul web, sistemul de operare sau ora la care a fost accesat site-ul). Aceste informații sunt înregistrate automat atunci când accesați acest site web.

Care sunt scopurile pentru care folosim datele dumneavoastră?

O parte din informații este generată pentru a garanta furnizarea fără erori a site-ului web. Alte date pot fi utilizate pentru a analiza tiparele de utilizare.

Ce drepturi aveți în ceea ce privește informațiile dumneavoastră?

Aveți dreptul de a primi în orice moment informații despre sursa, destinatarii și scopurile datelor dvs. personale arhivate, fără a fi nevoit să plătiți o taxă pentru astfel de dezvăluiri. De asemenea, aveți dreptul de a solicita ca datele dvs. să fie rectificate sau eradicate. În cazul în care ați consimțit la prelucrarea datelor, aveți opțiunea de a revoca acest consimțământ în orice moment, ceea ce va afecta toate prelucrările de date viitoare. În plus, aveți dreptul de a solicita ca prelucrarea datelor dvs. să fie restricționată în anumite circumstanțe. În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la agenția de supraveghere competentă.

Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați în orice moment dacă aveți întrebări cu privire la acest aspect sau la orice alte aspecte legate de protecția datelor.

Instrumente de analiză și instrumente furnizate de părți terțe

Există posibilitatea ca modelele dvs. de navigare să fie analizate statistic atunci când vizitați acest site web. Astfel de analize sunt efectuate în principal cu ceea ce noi numim programe de analiză.

Pentru informații detaliate despre aceste programe de analiză, vă rugăm să consultați Declarația noastră privind protecția datelor de mai jos.

2. Informații generale și informații obligatorii

Protecția datelor

Operatorii acestui site și ai paginilor sale iau foarte în serios protecția datelor dumneavoastră personale. Prin urmare, tratăm datele dvs. personale ca pe niște informații confidențiale și în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor și cu prezenta Declarație privind protecția datelor.

Ori de câte ori utilizați acest site web, vor fi colectate o serie de informații personale. Datele cu caracter personal cuprind date care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal. Această Declarație privind protecția datelor explică ce date colectăm, precum și scopurile în care folosim aceste date. De asemenea, explică cum și în ce scop sunt colectate aceste informații.

Prin prezenta vă informăm că transmiterea de date prin intermediul internetului (de exemplu, prin intermediul comunicațiilor prin e-mail) poate fi predispusă la lacune de securitate. Nu este posibilă protejarea completă a datelor împotriva accesului terților.

Informații despre partea responsabilă (denumită "operator" în GDPR)

Operatorul de prelucrare a datelor pe acest site web este:

Philipp Schuch
QPM Quality Personnel Management GmbH
Am Haferkamp 78
D-40589 Düsseldorf

Telefon: 021193672490
E-mail: support@qpm.de

Operatorul este persoana fizică sau juridică care, singură sau împreună cu alte persoane, ia decizii cu privire la scopurile și resursele de prelucrare a datelor cu caracter personal (de exemplu, nume, adrese de e-mail etc.).

Durata de depozitare

Cu excepția cazului în care a fost specificată o perioadă de stocare mai specifică în această politică de confidențialitate, datele dumneavoastră personale vor rămâne la noi până când scopul pentru care au fost colectate nu mai este valabil. În cazul în care formulați o cerere justificată de ștergere sau vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor, datele dvs. vor fi șterse, cu excepția cazului în care avem alte motive permise din punct de vedere legal pentru stocarea datelor dvs. personale (de exemplu, perioadele de păstrare din punct de vedere fiscal sau comercial); în acest din urmă caz, ștergerea va avea loc după ce aceste motive încetează să se aplice.

Informații generale privind temeiul juridic pentru prelucrarea datelor pe acest site web

Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în temeiul art. 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau a art. 9 (2)(a) GDPR, dacă sunt prelucrate categorii speciale de date în conformitate cu art. 9 (1) DSGVO. În cazul consimțământului explicit pentru transferul de date cu caracter personal către țări terțe, prelucrarea datelor se bazează, de asemenea, pe art. 49 (1)(a) GDPR. În cazul în care ați consimțit la stocarea de cookie-uri sau la accesul la informații în dispozitivul dvs. final (de exemplu, prin intermediul amprentei dispozitivului), prelucrarea datelor se bazează, în plus, pe art. 25 (1) TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment. În cazul în care datele dvs. sunt necesare pentru îndeplinirea unui contract sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale, prelucrăm datele dvs. în baza art. 6(1)(b) GDPR. În plus, dacă datele dvs. sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale, le prelucrăm în baza art. 6(1)(c) GDPR. În plus, prelucrarea datelor poate fi efectuată pe baza interesului nostru legitim, în conformitate cu art. 6(1)(f) GDPR. Informațiile privind temeiul juridic relevant în fiecare caz în parte sunt furnizate în următoarele paragrafe ale acestei politici de confidențialitate.

Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor

Am numit un responsabil cu protecția datelor pentru compania noastră.

PROLIANCE GmbH
Leopoldstraße 21
80802 München

Telefon: +49 89 2500 392 22
E-mail: consulting@datenschutzexperte.de

Informații privind transferul de date către SUA și alte țări din afara UE

Printre altele, folosim instrumente ale unor companii cu sediul în Statele Unite sau în alte țări din punct de vedere al protecției datelor, care nu sunt securizate din punct de vedere al UE. În cazul în care aceste instrumente sunt active, datele dvs. personale pot fi potențial transferate în aceste țări din afara UE și pot fi prelucrate acolo. Trebuie să subliniem faptul că în aceste țări nu poate fi garantat un nivel de protecție a datelor comparabil cu cel din UE. De exemplu, întreprinderile din SUA sunt obligate să comunice datele cu caracter personal agențiilor de securitate, iar dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, nu aveți nicio opțiune de a vă apăra în instanță. Prin urmare, nu poate fi exclus ca agențiile americane (de exemplu, Secret Service) să prelucreze, să analizeze și să arhiveze permanent datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de supraveghere. Noi nu avem niciun control asupra acestor activități de prelucrare.

Revocarea consimțământului dumneavoastră pentru prelucrarea datelor

O gamă largă de tranzacții de prelucrare a datelor este posibilă numai cu acordul dumneavoastră expres. De asemenea, puteți revoca în orice moment orice consimțământ pe care ni l-ați acordat deja. Acest lucru nu aduce atingere legalității oricărei colectări de date care a avut loc înainte de revocarea dumneavoastră.

Dreptul de a se opune colectării de date în cazuri speciale; dreptul de a se opune publicității directe (art. 21 din RGPD)

ÎN CAZUL ÎN CARE DATELE SUNT PRELUCRATE PE BAZA ART. 6(1)(E) SAU (F) DIN GDPR, AVEȚI DREPTUL DE A VĂ OPUNE ÎN ORICE MOMENT PRELUCRĂRII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL PE BAZA UNOR MOTIVE CARE DECURG DIN SITUAȚIA DVS. UNICĂ. ACEST LUCRU SE APLICĂ, DE ASEMENEA, ORICĂREI PROFILĂRI BAZATE PE ACESTE DISPOZIȚII. PENTRU A DETERMINA TEMEIUL JURIDIC, PE CARE SE BAZEAZĂ ORICE PRELUCRARE A DATELOR, VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI ACEASTĂ DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR. ÎN CAZUL ÎN CARE ÎNREGISTRAȚI O OBIECȚIE, NU VOM MAI PRELUCRA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL AFECTATE, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE SUNTEM ÎN MĂSURĂ SĂ PREZENTĂM MOTIVE DE PROTECȚIE DEMNE DE LUAT ÎN CONSIDERARE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS., CARE PREVALEAZĂ ASUPRA INTERESELOR, DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR DVS. SAU DACĂ SCOPUL PRELUCRĂRII ESTE REVENDICAREA, EXERCITAREA SAU APĂRAREA DREPTURILOR LEGALE (OBIECȚIE ÎN CONFORMITATE CU ART. 21 ALINEATUL (1) DIN RGPD).

ÎN CAZUL ÎN CARE DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL SUNT PRELUCRATE ÎN SCOPUL PUBLICITĂȚII DIRECTE, AVEȚI DREPTUL DE A VĂ OPUNE ÎN ORICE MOMENT PRELUCRĂRII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL AFECTATE ÎN SCOPUL UNEI ASTFEL DE PUBLICITĂȚI. ACEST LUCRU SE APLICĂ, DE ASEMENEA, PROFILĂRII ÎN MĂSURA ÎN CARE ACEASTA ESTE AFILIATĂ LA O ASTFEL DE PUBLICITATE DIRECTĂ. ÎN CAZUL ÎN CARE VĂ OPUNEȚI, DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL NU VOR MAI FI UTILIZATE ULTERIOR ÎN SCOPURI DE PUBLICITATE DIRECTĂ (OPOZIȚIE ÎN CONFORMITATE CU ART. 21(2) DIN RGPD).

Dreptul de a depune o plângere la agenția de supraveghere competentă

În cazul unor încălcări ale RGPD, persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la o agenție de supraveghere, în special în statul membru în care își au domiciliul obișnuit, locul de muncă sau locul în care a avut loc presupusa încălcare. Dreptul de a înregistra o plângere este în vigoare indiferent de orice alte proceduri administrative sau judiciare disponibile ca căi de atac legale.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a ne solicita să vă transmitem orice date pe care le prelucrăm în mod automat pe baza consimțământului dumneavoastră sau pentru a îndeplini un contract, într-un format utilizat în mod obișnuit, într-un format care poate fi citit automat. În cazul în care solicitați transferul direct al datelor către un alt operator, acest lucru se va face numai dacă este fezabil din punct de vedere tehnic.

criptare SSL și/sau TLS

Din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea de conținut confidențial, cum ar fi comenzile de cumpărare sau întrebările pe care ni le trimiteți în calitate de operator al site-ului web, acest site web utilizează fie un program de criptare SSL, fie un program de criptare TLS. Puteți recunoaște o conexiune criptată verificând dacă linia de adresă a browserului trece de la "http://" la "https://" și, de asemenea, prin apariția pictogramei de blocare în linia browserului.

Dacă este activată criptarea SSL sau TLS, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de către terți.

Informarea, rectificarea și ștergerea datelor

În conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, aveți dreptul de a solicita în orice moment informații despre datele dumneavoastră personale arhivate, sursa și destinatarii acestora, precum și scopul prelucrării datelor dumneavoastră. De asemenea, puteți avea dreptul de a obține rectificarea sau eradicarea datelor dumneavoastră. Dacă aveți întrebări cu privire la acest subiect sau orice alte întrebări referitoare la datele cu caracter personal, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați în orice moment.

Dreptul de a solicita restricții de prelucrare

Aveți dreptul de a solicita impunerea de restricții în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru a face acest lucru, ne puteți contacta în orice moment. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării se aplică în următoarele cazuri:

  • În cazul în care contestați corectitudinea datelor dvs. arhivate de noi, vom avea nevoie, de obicei, de o perioadă de timp pentru a verifica această afirmație. Pe durata acestei investigații, aveți dreptul de a ne cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs. personale.
  • În cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a fost/este efectuată într-un mod ilegal, aveți opțiunea de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră în loc să solicitați eradicarea acestor date.
  • În cazul în care nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal și aveți nevoie de acestea pentru a vă exercita, apăra sau revendica drepturi legale, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în locul eliminării acestora.
  • În cazul în care ați formulat o obiecție în conformitate cu art. 21(1) GDPR, drepturile dvs. și drepturile noastre vor trebui să fie puse în balanță. Atâta timp cât nu s-a stabilit ale cui interese prevalează, aveți dreptul de a solicita o restricție a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

În cazul în care ați restricționat prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aceste date - cu excepția arhivării lor - pot fi prelucrate numai cu acordul dvs. sau pentru a revendica, exercita sau apăra drepturi legale sau pentru a proteja drepturile altor persoane fizice sau juridice sau pentru motive importante de interes public invocate de Uniunea Europeană sau de un stat membru al UE.

Respingerea e-mailurilor nesolicitate

Prin prezenta ne opunem utilizării informațiilor de contact publicate împreună cu informațiile obligatorii care trebuie furnizate în Notificarea site-ului nostru pentru a ne trimite materiale promoționale și de informare pe care nu le-am solicitat în mod expres. Operatorii acestui site și ai paginilor sale își rezervă dreptul expres de a lua măsuri legale în cazul trimiterii nesolicitate de informații promoționale, de exemplu prin intermediul mesajelor SPAM.

3. Înregistrarea datelor pe acest site web

Cookie-uri

Site-urile și paginile noastre web utilizează ceea ce industria numește "cookie-uri". Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care nu provoacă nicio deteriorare a dispozitivului dumneavoastră. Acestea sunt fie stocate temporar pe durata unei sesiuni (cookie-uri de sesiune), fie sunt arhivate permanent pe dispozitivul dumneavoastră (cookie-uri permanente). Cookie-urile de sesiune sunt șterse automat odată ce ați încheiat vizita. Cookie-urile permanente rămân arhivate pe dispozitivul dvs. până când le ștergeți în mod activ sau până când sunt șterse automat de către browserul dvs. web.

În unele cazuri, este posibil ca, odată ce intrați pe site-ul nostru, pe dispozitivul dumneavoastră să fie stocate cookie-uri de la terți (cookie-uri de la terți). Aceste cookie-uri vă permit dumneavoastră sau nouă să beneficiați de anumite servicii oferite de terța parte (de exemplu, cookie-uri pentru procesarea serviciilor de plată).

Cookie-urile au o varietate de funcții. Multe cookie-uri sunt esențiale din punct de vedere tehnic, deoarece anumite funcții ale site-ului web nu ar funcționa în absența cookie-urilor (de exemplu, funcția coșului de cumpărături sau afișarea videoclipurilor). Scopul altor cookie-uri poate fi analiza modelelor de utilizare sau afișarea de mesaje promoționale.

Cookie-urile care sunt necesare pentru efectuarea tranzacțiilor de comunicare electronică sau pentru furnizarea anumitor funcții pe care doriți să le utilizați (de exemplu, pentru funcția de coș de cumpărături) sau cele care sunt necesare pentru optimizarea (cookie-uri necesare) a site-ului web (de exemplu, cookie-uri care oferă informații măsurabile despre audiența web), sunt stocate în baza art. 6(1)(f) GDPR, cu excepția cazului în care se invocă un alt temei juridic. Operatorul site-ului web are un interes legitim în stocarea cookie-urilor necesare pentru a asigura furnizarea fără erori tehnice și optimizată a serviciilor operatorului. În cazul în care a fost solicitat consimțământul dvs. pentru stocarea cookie-urilor și a tehnologiilor de recunoaștere similare, prelucrarea are loc exclusiv pe baza consimțământului obținut [art. 6(1)(a) GDPR și § 25 (1) TTDSG]; acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

Aveți opțiunea de a vă configura browserul astfel încât să fiți notificat de fiecare dată când sunt plasate cookie-uri și de a permite acceptarea cookie-urilor doar în anumite cazuri. Puteți, de asemenea, să excludeți acceptarea cookie-urilor în anumite cazuri sau în general sau să activați funcția de ștergere pentru eradicarea automată a cookie-urilor la închiderea browserului. În cazul în care cookie-urile sunt dezactivate, funcțiile acestui site web pot fi limitate.

În cazul în care sunt utilizate cookie-uri de la terți sau dacă cookie-urile sunt utilizate în scopuri analitice, vă vom notifica separat, în legătură cu această politică de protecție a datelor și, dacă este cazul, vă vom cere consimțământul.

Consimțământ cu Cookiebot

Site-ul nostru utilizează tehnologia de consimțământ de la Cookiebot pentru a obține consimțământul dvs. pentru stocarea anumitor cookie-uri pe dispozitivul dvs. final sau pentru utilizarea anumitor tehnologii și pentru a documenta acest lucru într-o manieră conformă cu protecția datelor. Furnizorul acestei tehnologii este Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhaga, Danemarca (denumit în continuare "Cookiebot").

Atunci când intrați pe site-ul nostru, se stabilește o conexiune cu serverele Cookiebot pentru a obține consimțământul dumneavoastră și pentru a vă oferi alte explicații privind utilizarea cookie-urilor. Cookiebot va stoca apoi un cookie în browserul dvs. pentru a identifica consimțământul pe care l-ați dat sau revocarea acestuia. Datele colectate în acest mod sunt stocate până când ne solicitați să le ștergem, până când ștergem cookie-ul Cookiebot în sine sau până când scopul pentru care sunt stocate datele nu mai este valabil. Obligațiile legale obligatorii de stocare rămân neafectate.

Cookiebot este utilizat pentru a obține consimțământul necesar din punct de vedere legal pentru utilizarea cookie-urilor. Baza legală pentru acest lucru este art. 6(1)(c) GDPR.

Prelucrarea datelor

Am încheiat un acord de prelucrare a datelor (DPA) cu furnizorul menționat mai sus. Acesta este un contract impus de legile privind confidențialitatea datelor, care garantează că aceștia prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului nostru web numai pe baza instrucțiunilor noastre și în conformitate cu GDPR.

Fișiere jurnal de server

Furnizorul acestui site web și al paginilor sale colectează și stochează automat informații în așa-numitele fișiere jurnal ale serverului, pe care browserul dvs. ni le transmite automat. Informațiile cuprind:

  • Tipul și versiunea browserului utilizat
  • Sistemul de operare utilizat
  • URL de referință
  • Numele de gazdă al computerului care accesează
  • Ora interogării serverului
  • Adresa IP

Aceste date nu sunt fuzionate cu alte surse de date.

Aceste date sunt înregistrate pe baza art. 6(1)(f) GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în reprezentarea fără erori tehnice și în optimizarea site-ului web al operatorului. Pentru a realiza acest lucru, trebuie înregistrate fișierele jurnal ale serverului.

Formular de contact

Dacă ne trimiteți întrebări prin intermediul formularului nostru de contact, informațiile furnizate în formularul de contact, precum și orice alte informații de contact furnizate în cadrul acestuia vor fi stocate de noi pentru a vă soluționa cererea și în cazul în care avem întrebări suplimentare. Nu vom împărtăși aceste informații fără consimțământul dumneavoastră.

Prelucrarea acestor date se bazează pe articolul. 6(1)(b) GDPR, în cazul în care solicitarea dvs. este legată de executarea unui contract sau dacă este necesară pentru a efectua măsuri precontractuale. În toate celelalte cazuri, prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim de a prelucra în mod eficient solicitările care ne sunt adresate [art. 6(1)(f) GDPR] sau pe acordul dumneavoastră [art. 6(1)(a) GDPR], în cazul în care acesta a fost solicitat; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Informațiile pe care le-ați introdus în formularul de contact vor rămâne la noi până când ne solicitați să le ștergem, până când vă retrageți consimțământul pentru arhivarea datelor sau dacă scopul pentru care sunt arhivate informațiile nu mai există (de exemplu, după ce am încheiat răspunsul la solicitarea dumneavoastră). Acest lucru nu aduce atingere niciunei dispoziții legale obligatorii, în special perioadele de păstrare.

Cerere prin e-mail, telefon sau fax

Dacă ne contactați prin e-mail, telefon sau fax, cererea dvs., inclusiv toate datele personale rezultate (nume, cerere) vor fi stocate și prelucrate de noi în scopul procesării cererii dvs. Nu transmitem aceste date fără consimțământul dumneavoastră.

Aceste date sunt prelucrate pe baza art. 6(1)(b) GDPR, dacă solicitarea dumneavoastră este legată de îndeplinirea unui contract sau este necesară pentru îndeplinirea măsurilor precontractuale. În toate celelalte cazuri, datele sunt prelucrate pe baza interesului nostru legitim în ceea ce privește gestionarea eficientă a cererilor de informații care ne sunt transmise [art. 6(1)(f) GDPR] sau pe baza consimțământului dumneavoastră [art. 6(1)(a) GDPR], dacă acesta a fost obținut; consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Datele pe care ni le-ați trimis prin intermediul cererilor de contact rămân la noi până când ne solicitați să le ștergem, până când vă revocați consimțământul pentru stocare sau până când scopul stocării datelor încetează (de exemplu, după finalizarea cererii dumneavoastră). Dispozițiile legale obligatorii - în special perioadele de păstrare legale - rămân neafectate.

Calendly

Pe site-ul nostru aveți posibilitatea de a face programări cu noi. Utilizăm instrumentul "Calendly" pentru programări. Furnizorul este Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, SUA (denumit în continuare "Calendly").

Pentru a rezerva o programare, introduceți datele solicitate și data dorită în masca prevăzută. Datele introduse vor fi utilizate pentru planificarea, executarea și, dacă este necesar, pentru urmărirea programării. Datele privind programarea sunt stocate pentru noi pe serverele firmei Calendly, a cărei politică de confidențialitate o puteți consulta aici: https://calendly.com/privacy.

Datele pe care le introduceți vor rămâne la noi până când ne solicitați să le ștergem, până când vă retrageți consimțământul de a le stoca sau până când scopul stocării datelor nu se mai aplică. Dispozițiile legale obligatorii - în special perioadele de păstrare - rămân neafectate.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO. Operatorul site-ului web are un interes legitim în a face cât mai simplu posibil să organizeze întâlniri cu părțile interesate și clienții. În cazul în care a fost solicitat un consimțământ corespunzător, prelucrarea va fi efectuată exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO și art. 25 alin. 1 TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în dispozitivul terminal al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului), astfel cum este definit de TTDSG. Consimțământul poate fi revocat în orice moment.

Transferul de date către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://calendly.com/dpa.

Prelucrarea comenzilor

Am încheiat un acord de procesare a comenzilor (AVV) cu furnizorul menționat mai sus. Acesta este un contract impus de legea privind protecția datelor, care garantează că furnizorul prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului nostru doar în conformitate cu instrucțiunile noastre și în conformitate cu GDPR.

Înregistrarea pe acest site

Aveți opțiunea de a vă înregistra pe acest site web pentru a putea utiliza funcții suplimentare ale site-ului web. Vom utiliza datele pe care le introduceți numai în scopul utilizării ofertei sau serviciului respectiv pentru care v-ați înregistrat. Informațiile obligatorii pe care le solicităm în momentul înregistrării trebuie să fie introduse în întregime. În caz contrar, vom respinge înregistrarea.

Pentru a vă informa cu privire la orice modificări importante ale domeniului de aplicare al portofoliului nostru sau în cazul unor modificări tehnice, vom folosi adresa de e-mail furnizată în timpul procesului de înregistrare.

Vom prelucra datele introduse în timpul procesului de înregistrare pe baza consimțământului dumneavoastră [art. 6(1)(a) din RGPD].

Datele înregistrate în timpul procesului de înregistrare vor fi stocate de noi atât timp cât sunteți înregistrat pe acest site. Ulterior, aceste date vor fi șterse. Acest lucru nu aduce atingere obligațiilor legale obligatorii de păstrare.

Lime CRM - Sistem de gestionare a clienților

Gestionăm datele de contact și datele contractuale, precum și căsuțele de e-mail partajate (de exemplu, support@gradar.com) prin intermediul sistemului de gestionare a clienților SaaS al

Lime Technologies Germany GmbH
Probsteigasse 44-46
50670 Köln
Germania

a cărei politică de confidențialitate o puteți consulta aici: https://www.lime-technologies.com/de/datenschutzerklaerung/.

Datele de contact pe care le furnizați pot fi utilizate pentru inițierea unor contracte ulterioare (art. 6 alin. 1 lit. b DSGVO). Un alt temei juridic pentru această prelucrare a datelor este interesul legitim de a putea contacta părțile interesate și clienții cât mai ușor posibil (art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO) Prelucrarea comenzilor

Prelucrarea muncii

Am încheiat un contract privind prelucrarea comenzilor (AVV) cu furnizorul menționat mai sus. Acesta este un contract impus de legea privind protecția datelor, care garantează că furnizorul prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului nostru web numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și în conformitate cu GDPR.

4. Instrumente de analiză și publicitate

Matomo

Acest site web utilizează serviciul de analiză web open-source Matomo. Matomo utilizează tehnologii care fac posibilă recunoașterea utilizatorului pe mai multe pagini, în scopul analizării tiparelor de utilizare (de exemplu, cookie-uri sau amprente de dispozitiv). Informațiile înregistrate de Matomo cu privire la utilizarea acestui site web vor fi stocate pe serverul nostru. Înainte de arhivare, adresa IP va fi mai întâi anonimizată.

Prin intermediul Matomo, putem colecta și analiza datele privind utilizarea site-ului nostru web de către vizitatorii acestuia. Acest lucru ne permite să aflăm, de exemplu, când au avut loc vizionările de pagini și din ce regiune au venit. În plus, colectăm diverse fișiere jurnal (de exemplu, adresa IP, referrer, browserul și sistemul de operare utilizat) și putem măsura dacă vizitatorii site-ului nostru web efectuează anumite acțiuni (de exemplu, clicuri, achiziții etc.).

Utilizarea acestui instrument de analiză se bazează pe art. 6(1)(f) GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în analiza modelelor de utilizare, pentru a optimiza ofertele web și publicitatea operatorului. În cazul în care a fost obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în baza art. 6(1)(a) GDPR și art. 25 (1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

Găzduire

Găzduim Matomo exclusiv pe serverele noastre, astfel încât toate datele de analiză rămân la noi și nu sunt transmise mai departe.

Anunțuri Google

Operatorul site-ului web utilizează Google Ads. Google Ads este un program de promovare online al Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Ads ne permite să afișăm anunțuri în motorul de căutare Google sau pe site-urile web ale unor terțe părți, dacă utilizatorul introduce anumiți termeni de căutare în Google (direcționarea cuvintelor cheie). De asemenea, este posibilă plasarea de anunțuri targetate pe baza datelor de utilizator pe care le deține Google (de exemplu, date privind locația și interesele; targetarea grupurilor țintă). În calitate de operator al site-ului web, putem analiza aceste date din punct de vedere cantitativ, de exemplu, analizând ce termeni de căutare au dus la afișarea anunțurilor noastre și câte anunțuri au dus la clicurile respective.

Utilizarea anunțurilor Google Ads se bazează pe art. 6(1)(f) GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în comercializarea cât mai eficientă a serviciilor și produselor operatorului.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe Clauzele contractuale standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://policies.google.com/privacy/frameworks și https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Conversion-Tracking

Acest site web utilizează Google Conversion Tracking. Furnizorul acestui serviciu este Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Cu ajutorul Google Conversion Tracking, suntem în măsură să recunoaștem dacă utilizatorul a finalizat anumite acțiuni. De exemplu, putem analiza frecvența cu care butoanele de pe site-ul nostru au fost apăsate și ce produse sunt analizate sau cumpărate cu o frecvență deosebită. Scopul acestor informații este de a întocmi statistici de conversie. Aflăm câți utilizatori au făcut clic pe anunțurile noastre și ce acțiuni au finalizat. Nu primim nicio informație care ne-ar permite să identificăm personal utilizatorii. Google, ca atare, utilizează cookie-uri sau tehnologii de recunoaștere comparabile în scopul identificării.

Utilizăm Google Conversion Tracking pe baza art. 6(1)(f) GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în analiza tiparelor de utilizare cu scopul de a optimiza atât prezentarea web a operatorului, cât și publicitatea. În cazul în care a fost obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea este efectuată exclusiv pe baza art. 6(1)(a) GDPR și § 25 (1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

Pentru mai multe informații despre Google Conversion Tracking, vă rugăm să consultați politica de protecție a datelor Google la: https://policies.google.com/privacy?hl=en

5. Plug-in-uri și instrumente

YouTube cu integrare extinsă a protecției datelor

Site-ul nostru integrează videoclipuri de pe site-ul YouTube. Operatorul site-ului web este Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Utilizăm YouTube în modul extins de protecție a datelor. Potrivit YouTube, acest mod asigură faptul că YouTube nu stochează nicio informație despre vizitatorii acestui site web înainte ca aceștia să vizioneze videoclipul. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă neapărat că schimbul de date cu partenerii YouTube poate fi exclus ca urmare a modului extins de protecție a datelor. De exemplu, indiferent dacă vizionați un videoclip, YouTube va stabili întotdeauna o conexiune cu rețeaua Google DoubleClick.

De îndată ce începeți să redați un videoclip YouTube pe acest site web, se va stabili o conexiune la serverele YouTube. Ca urmare, serverul YouTube va fi notificat, care dintre paginile noastre ați vizitat. Dacă sunteți conectat la contul dvs. de YouTube în timp ce vizitați site-ul nostru, permiteți YouTube să aloce direct tiparele dvs. de navigare la profilul dvs. personal. Aveți opțiunea de a împiedica acest lucru prin deconectarea de la contul dvs. de YouTube.

În plus, după ce ați început să redați un videoclip, YouTube va putea plasa diverse cookie-uri pe dispozitivul dvs. sau tehnologii comparabile pentru recunoaștere (de exemplu, amprentarea dispozitivului). În acest fel, YouTube va putea obține informații despre vizitatorii acestui site web. Printre altele, aceste informații vor fi utilizate pentru a genera statistici video cu scopul de a îmbunătăți ușurința de utilizare a site-ului și de a preveni tentativele de fraudă.

În anumite circumstanțe, pot fi declanșate tranzacții suplimentare de procesare a datelor după ce ați început să redați un videoclip YouTube, care nu pot fi controlate de noi.

Utilizarea YouTube se bazează pe interesul nostru de a prezenta conținutul nostru online într-un mod atractiv. În conformitate cu art. 6(1)(f) GDPR, acesta este un interes legitim. În cazul în care a fost obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv pe baza art. 6 alin. 6(1)(a) GDPR și art. 25 (1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

Pentru mai multe informații despre modul în care YouTube gestionează datele utilizatorilor, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate a datelor YouTube la: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts

Pentru a se asigura că fonturile utilizate pe acest site web sunt uniforme, acest site web utilizează așa-numitele Web Fonts furnizate de Google. Atunci când accesați o pagină de pe site-ul nostru web, browserul dvs. va încărca fonturile web necesare în memoria cache a browserului dvs. pentru a afișa corect textul și fonturile.

Pentru a face acest lucru, browserul pe care îl utilizați va trebui să stabilească o conexiune cu serverele Google. Ca urmare, Google va afla că adresa dumneavoastră IP a fost utilizată pentru a accesa acest site web. Utilizarea Google Web Fonts se bazează pe art. 6(1)(f) GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim într-o prezentare uniformă a fontului pe site-ul web al operatorului. În cazul în care a fost obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv în baza art. 6(1)(a) GDPR și art. 25 (1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

În cazul în care browserul dvs. nu acceptă fonturi web, se va utiliza un font standard instalat pe computerul dvs.

Pentru mai multe informații despre Google Web Fonts, vă rugăm să urmați acest link: https: //developers.google.com/fonts/faq și să consultați Declarația de confidențialitate a datelor de la Google la adresa: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Acest site utilizează serviciul de cartografiere Google Maps. Furnizorul este Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Pentru a permite utilizarea funcțiilor Google Maps, adresa IP trebuie să fie stocată. De regulă, aceste informații sunt transferate către unul dintre serverele Google din Statele Unite, unde sunt arhivate. Operatorul acestui site web nu are niciun control asupra transferului de date. În cazul în care Google Maps a fost activat, Google are opțiunea de a utiliza fonturile web Google în scopul reprezentării uniforme a fonturilor. Atunci când accesați Google Maps, browserul dvs. va încărca fonturile web necesare în memoria cache a browserului, pentru a afișa corect textul și fonturile.

Utilizăm Google Maps pentru a prezenta conținutul nostru online într-un mod atractiv și pentru a face ca locațiile dezvăluite pe site-ul nostru să fie ușor de găsit. Acest lucru constituie un interes legitim, astfel cum este definit la art. 6(1)(f) GDPR. În cazul în care a fost obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea se efectuează exclusiv pe baza art. 6(1)(a) GDPR și art. 25 (1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

Transmiterea datelor către SUA se bazează pe clauzele contractuale standard (SCC) ale Comisiei Europene. Detalii pot fi găsite aici: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ și https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Pentru mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorilor, vă rugăm să consultați Declarația de confidențialitate a datelor Google la adresa: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Utilizăm "Google reCAPTCHA" (denumit în continuare "reCAPTCHA") pe acest site web. Furnizorul este Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Scopul reCAPTCHA este de a determina dacă datele introduse pe acest site web (de exemplu, informațiile introduse într-un formular de contact) sunt furnizate de un utilizator uman sau de un program automat. Pentru a determina acest lucru, reCAPTCHA analizează comportamentul vizitatorilor site-ului web pe baza unei varietăți de parametri. Această analiză este declanșată automat imediat ce vizitatorul site-ului web intră pe site. Pentru această analiză, reCAPTCHA evaluează o varietate de date (de exemplu, adresa IP, timpul petrecut de vizitatorul site-ului web pe site sau mișcările cursorului inițiate de utilizator). Datele urmărite în timpul acestor analize sunt transmise către Google.

Analizele reCAPTCHA rulează în întregime în fundal. Vizitatorii site-ului web nu sunt avertizați că o analiză este în curs de desfășurare.

Datele sunt stocate și analizate pe baza art. 6(1)(f) GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în protecția site-urilor web ale operatorului împotriva spionajului automat abuziv și împotriva SPAM-ului. În cazul în care a fost obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea este efectuată exclusiv pe baza art. 6 alin. 6(1)(a) GDPR și art. 25 (1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

Pentru mai multe informații despre Google reCAPTCHA, vă rugăm să consultați Declarația de confidențialitate a datelor și Termenii de utilizare Google la următoarele linkuri: https://policies.google.com/privacy?hl=en și https://policies.google.com/terms?hl=en.

Ca un utilizator

Utilizăm Userlike (denumit în continuare "Userlike") pentru a procesa solicitările utilizatorilor prin intermediul canalelor noastre de asistență sau al sistemelor de chat live. Furnizorul este Userlike UG (o societate cu răspundere limitată), Probsteigasse 44 - 46, 50670 Köln, Germania.

Mesajele pe care ni le trimiteți pot fi stocate în sistemul de tichete Userlike sau pot primi răspunsuri de la personalul nostru în cadrul chat-ului live. Atunci când comunicați cu noi prin Userlike, noi și Userlike stocăm, printre altele, numele și adresa dvs. de e-mail, dacă le-ați furnizat, și istoricul de chat. În plus, sunt înregistrate browserul pe care îl utilizați, sistemul dvs. de operare, adresa IP și locația dvs. Aceste date sunt rezumate într-un profil.

Mesajele care ne sunt adresate rămân în posesia noastră până când ne cereți să le ștergem sau până când motivul stocării datelor nu mai este valabil (de exemplu, după ce cererea dvs. a fost procesată). Acest lucru nu aduce atingere niciunei dispoziții legale - în special obligațiilor legale de păstrare obligatorie.

Userlike este implementat pe baza art. 6(1)(f) GDPR. Operatorul site-ului are un interes legitim în activități de marketing cât mai eficiente. În cazul în care a fost obținut consimțământul corespunzător, prelucrarea este efectuată exclusiv pe baza art. 6(1)(a) GDPR și art. 25 (1) TTDSG, în măsura în care consimțământul include stocarea de cookie-uri sau accesul la informații în dispozitivul final al utilizatorului (de exemplu, amprentarea dispozitivului) în sensul TTDSG. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment.

Userlike are domiciliul în Uniunea Europeană, dar utilizează serverele Amazon Web Services, astfel încât este posibil ca datele dumneavoastră să fie transferate și în Statele Unite.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați declarația Userlike privind protecția datelor: https://www.userlike.com/de/data-privacy și https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo.

Prelucrarea datelor

Am încheiat un acord de prelucrare a datelor (DPA) cu furnizorul menționat mai sus. Acesta este un contract impus de legile privind confidențialitatea datelor, care garantează că acesta prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului nostru web numai pe baza instrucțiunilor noastre și în conformitate cu GDPR.

6. Furnizori de servicii de comerț electronic și de plată

Prelucrarea datelor (date despre clienți și contracte)

Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele cu caracter personal numai în măsura în care este necesar pentru stabilirea, organizarea conținutului sau modificarea raportului juridic (inventarierea datelor). Aceste acțiuni sunt întreprinse pe baza art. 6(1)(b) GDPR, care permite prelucrarea datelor pentru îndeplinirea unui contract sau a unor acțiuni precontractuale. Colectăm, prelucrăm și utilizăm date cu caracter personal privind utilizarea acestui site web (date de utilizare) numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face posibilă utilizarea serviciilor de către utilizatori și pentru a le factura.

Datele colectate ale clienților sunt șterse la finalizarea comenzii sau la încetarea relației de afaceri. Acest lucru nu aduce atingere niciunui mandat legal de păstrare.

Transferul de date la încheierea contractelor pentru servicii și conținut digital

Împărtășim datele cu caracter personal cu terțe părți numai dacă acest lucru este necesar în legătură cu derularea contractului; de exemplu, cu instituția financiară însărcinată cu procesarea plăților.

Orice alt transfer de date nu va avea loc sau va avea loc numai dacă v-ați dat consimțământul expres pentru acest transfer. Nu va avea loc nicio partajare a datelor dvs. cu părți terțe în absența consimțământului dvs. expres, de exemplu în scopuri publicitare.

Temeiul pentru prelucrarea datelor este art. 6(1)(b) GDPR, care permite prelucrarea datelor pentru îndeplinirea unui contract sau pentru acțiuni precontractuale.