functiefamilies

Functiefamilies zijn een manier om vergelijkbare functies te clusteren. Behalve dat het zorgt voor een eenduidige naamgeving voor functies in de job family, kan deze aanpak ook dienen om de ontwikkeling van medewerkers in de organisatie te verbeteren, bijvoorbeeld door een specifiek competentiemodel voor een job family te ontwikkelen. Ook kunnen andere HR-processen worden aangepast aan de specifieke behoefte van de job family; denk bijvoorbeeld aan personeelsplanning. Bovendien zijn job families een nuttige variabele in statistische analyses, rapportages en HR-controlling.

Afhankelijk van de organisatiestrategie kunnen job families ook dienen een basis voor differentiatie in het beloningsbeleid. Zo verschilt de beloning voor verkoopfuncties vaak van andere functies (bijvoorbeeld een andere mix van het vaste en variabele salaris). Verschillende salarisschalen kunnen worden gemodelleerd voor specifieke functies waar veel vraag naar bestaat. Of dit wenselijk is en in welke gevallen is afhankelijk van de specifieke situatie.

Job families kunnen worden ontworpen op elk gewenst detailniveau. Normaal gesproken volgt het ontwerpproces de aanwezige (of reeds geplande) functiecategorieën.

Als de diversiteit van functies binnen een job family groot is, is het raadzaam om een verdere onderverdeling in sub-families aan te brengen.

Job families kunnen, afhankelijk van de organisatie, ook gezien worden als beroepsfamilies. Dezelfde, of gelijksoortige beroepen kunnen voorkomen in verschillende onderdelen in een organisatie, waardoor job families niet uitsluitend kunnen worden bepaald door op het organigram af te gaan.

Titelbild

Wilt u meer weten?

Registreer voor een gratis basisversie!

Probeer gratis!