functie-architectuur

Titelbild

Een functie-architectuur combineert algemene eisen voor een functieniveau met de eisen van de job family en de functiespecifieke eisen voor de individuele rol. De architectuur is maatwerk voor elke organisatie, waarin de niveau-eisen meestal worden afgeleid van een analytische functiewaardering en worden verwoord in de ‘taal van de organisatie’.

De relevante eisen van bestaande functies worden bepaald door middel van functiewaardering. Aanvullende functiefamiliesfunctietitels en loopbaanmodellen worden opgenomen in het ontwerp van de functie-architectuur. Daarmee zijn de algemene eisen voor elk niveau bekend, en hoeven deze alleen nog maar aangevuld te worden met de functiespecifieke zaken uit de bestaande functiebeschrijvingen.

Een functie-architectuur wijkt af van een structuur die is gebaseerd op functietitels, doordat de functie-architectuur de eisen op het functieniveau beschrijft. De 5 niveaus van Professionals in ons voorbeeld worden onderverdeeld in de categorieën “professionele kennis”, “ervaring”, “oplossen van problemen”, “procesverantwoordelijkheid”, “functionele verantwoordelijkheid” en “verantwoordelijkheid voor mensen”. 

Een architectuur maakt HR, manager en medewerkers bewust van loopbaanmogelijkheden. Het is een makkelijk inzetbaar communicatiemiddel en de basis voor het beloningsbeleid, personeels- en organisatieontwikkeling en andere instrumenten van het hedendaagse personeelsmanagement.

Inzichtelijkheid van loopbaanpaden, functie-eisen en vacatures is essentieel om horizontale en verticale doorstroming van personeel te bevorderen en om gelijke kansen te bieden aan vrouwen en mannen.

Voordelen van een achitectuur

  • Een maatwerkstructuur voor elke organisatie, doordat algemene eigenschappen op functieniveau worden gecombineerd met de eigenschappen van de job family en de functiespecifieke taken en verantwoordelijkheden.
  • Kerntaken kunnen worden vastgelegd op elk gewenst detailniveau. Dit zorgt ervoor dat aanpak goed aansluit bij de beoordelingscyclus en de beoordelingsgesprekken.
  • Het vereenvoudigt het toewijzen van niveaus en het communiceren van resultaten.
  • Een eenduidige titelstructuur
  • De basis voor globale en functiespecifieke competentiemodellen
  • Geen doorlopende licentie- of consultantstarieven
  • Veerkrachtig: Doordat de eisen op functieniveau worden vastgesteld door middel van analytische functiewaardering kan, bijvoorbeeld in geval van een discussie rondom gelijke beloning, eenvoudig een vergelijkende evaluatie worden uitgevoerd met een vergelijkbaar systeem.

Wilt u meer weten?

Registreer voor een gratis basisversie!

Probeer gratis!