toepassingsmogelijkheden voor functiewaardering

Hoe worden resultaten van functiewaardering toegepast?

We geven u graag een overzicht van de toepassingen van functiewaardering. De volgende stappen zijn afhankelijk van het strategische doel van het project. De functiewaardering kan de basis vormen voor de ontwikkeling van een beloningsstructuur, of een complete functie-architectuur.
Anwendungsbeispiele

Voorbeelden van andere toepassingen van functiewaardering

Functietitelstructuur

Op basis van de bevindingen van een organisatie-analyse en de toewijzing van functies aan grades, kunt u een eenduidige structuur opzetten voor functietitels, die hetzelfde is voor alle organisatieonderdelen.

Job families

Functie-families worden gebruikt om gelijksoortige functies te clusteren. Afhankelijk van de organisatie worden functie-families ook wel beroepenclusters genoemd. Zelfde, of gelijksoortige beroepen kunnen voorkomen in diverse onderdelen van de organisatie, waardoor families vaak niet geclusterd kunnen worden op basis van het traditionele organigram.

Functie-architectuur

Relevante functievereisten worden vastgesteld door functiewaardering. Uit de bevindingen kunnen vervolgens functie-families of loopbaanmodellen wordt afgeleid. Voor elk niveau zijn de algemene functievereisten bekend, die vervolgens aangevuld moeten worden met familie- en functiespecifieke onderdelen. Het geeft HR, managers en medewerkers informatie over de gebruikelijke loopbaanpaden en de mogelijkheden voor horizontale en verticale doorstroming van medewerkers in de organisatie.

Organisatie-analyse en –ontwikkeling

Idealiter wordt elke functiewaardering voorafgegaan door een degelijke analyse van de organisatie. Door deze bevindingen te vergelijken met eventuele onvolkomenheden die uit de functiewaardering zijn gebleken krijgt men zicht op mogelijke aandachtspunten voor organisatieontwikkeling. Het biedt antwoorden op vragen als: Hebben leidinggevenden de juiste ‘span of control’? Is de organisatieopbouw plat genoeg, of juist te steil? Zijn de rapportagelijnen efficiënt? Zijn er tekenen van een te eenzijdige samenstelling de werknemerspopulatie? In welke onderdelen en bij welke functiegroepen zouden extra competenties ontwikkeld moeten worden (bijvoorbeeld in verband met verdergaande digitalisering)?

Gelijke beloning

Gelijke beloning voor gelijk werk. Het onderwerp leidt vaak tot verhitte discussies. Analytische functiewaardering biedt de feiten die nodig zijn om te analyseren of uw beloningsstructuur eerlijk is, of er misschien aanvullende acties nodig zijn. Grading, in combinatie met een demografische analyse van de organisatie geeft het gewenste inzicht.

Gelijke kansen

De combinatie van analytische functiewaardering met een demografisch onderzoek is een krachtige manier om duidelijk te krijgen of uw organisatie gelijke kansen biedt voor iedereen. Met het introduceren van loopbaanpaden voor medewerkers, kunnen er functies worden gedefinieerd waarvan de functiehouders op een gelijk niveau kunnen werken als managers en projectmanagers. Door functies te introduceren voor specialisten kunnen bepaalde strategische aandachtspunten en projecten geadresseerd worden, waardoor de organisatie zichzelf verder ontwikkelt en niet langer het adagium uitdraagt dat enkel managers waarde toevoegen.

Benchmarking (beloningsonderzoek rosetta stone)

Veel organisaties doen aan beloningsonderzoek en benchmarking. Elke leverancier van dit soort producten en diensten hanteert een eigen waarderingssysteem en levels om functies te kunnen benchmarken. Met rosetta bieden wij een gratis vertaaltabel die de verschillende leveranciers en cao’s met elkaar én met de gradar grades vergelijkt.

Salarisschalen

Een traditionele toepassing van functiewaarderingsresultaten is de toewijzing van functies aan salarisschalen. Het idee hierachter is om gelijkwaardige functies gelijk te belonen. Met gestructureerde salarisschalen wordt het mogelijk een flexibel beloningsbeleid te ontwerpen en wordt het makkelijk om nieuwe functies te waarderen.

Variabele beloning en Performance Management

De variabele componenten van beloning (bijvoorbeeld commissies, of bonussen) kunnen worden geharmoniseerd en worden gekoppeld aan organisatiespecifieke functieniveaus. Het bepalen van divisie-overstijgende doelstellingen, die vaak bestaan uit bepaalde doelen en vooraf vastgestelde KPI’s, kunnen eveneens worden gebaseerd op de resultaten van functiewaardering.

Overige arbeidsvoorwaarden

U kent ongetwijfeld de discussies: wie heeft recht op welk kantoor, welke auto en mobiele telefoon? Met de introductie van een organisatiebrede grading wordt het toekennen van een statussymbool als de leaseauto, of andere arbeidsvoorwaarden inzichtelijk geregeld. Dergelijke arbeidsvoorwaarden kunnen direct worden gekoppeld aan de grade, al dan niet aangevuld me extra voorwaarden zoals de ‘noodzakelijkheid voor de business en uitvoering van de functie’.

Werving & selectie en ontwikkeling van medewerkers

Na een nauwkeurige analyse en definitie van functievereisten is he eenvoudig om nieuwe functies te beschrijven en een vacaturetekst op te stellen. Ook is het wordt makkelijker om een maatwerk competentiemodel te definiëren en loopbaanniveaus vast te stellen.

Wilt u meer weten?

Registreer voor een gratis basisversie!

Probeer gratis!