Projectaanpak

Het implementeren van functiewaardering

We willen u graag demonstreren hoe het functiewaarderingsproces met gradar er uitziet en hoe de resultaten ervan kunnen worden toegepast.

Het proces van functiewaardering kent meestal de volgende stappen:

De eerste stap is een organisatieanalyse, om vast te stellen wat er moet gebeuren. Er wordt gekeken naar de waardeketen, het geografische bereik, de rapportagelijnen en andere afhankelijkheden. Daarnaast moeten de algemene begrippen van gradar worden gedefinieerd en vastgelegd, zodat alle betrokkenen met elkaar over dezelfde zaken blijven praten en elkaar begrijpen. Zo moet er gedefinieerd worden wat een divisie, een afdeling en een team is. Deze termen moeten vervolgens vertaald worden naar begrippen in gradar.

De tweede stap is de feitelijke functiewaardering, de job grading. Functies worden toegewezen aan de loopbaanpaden in gradar: Medewerkers, Managers of Projectmanagers. De functievereisten worden daarna beoordeeld door de juiste factor levels te kiezen.

De gemaakte selectiekeuzes en de waarderingsresultaten worden online in de tool (Professional en Enterprise Edition) of lokaal (Basic Edition) vastgelegd. Dit zorgt ervoor dat het keuzes die gemaakt zijn om tot de waardering te komen altijd inzichtelijk blijven. Voortdurende kwaliteitscontrole vindt volgens ‘best practice’ plaats door de discussie over job grades te voeren als onderdeel van verticale vergelijkingen en finale checks van alle resultaten in een globale kruisvergelijking. Op deze wijze worden foutieve keuzes en onjuistheden snel ontdekt.

De volgende stappen zijn afhankelijk van de strategische doelstellingen van het project. De grading kan een fundament zijn bij het ontwerpen van de beloningsstructuur, of een complete functie-architectuur. Op een andere plek hebben we enkele voorbeelden voor u online gezet.

 

Functiewaardering met gradar, de motor voor job grading

De eerste stap in het waarderen van een functie bestaat uit het kiezen van het loopbaanpad. De drie loopbaanpaden in gradar, Medewerkers, Managers en Projectmanagers, bieden u alle flexibiliteit om aan te kunnen sluiten bij de werkelijke situatie in uw organisatie.

Wilt u meer weten?

Registreer voor een gratis basisversie!

Probeer gratis!