Doelgroep voor functiewaardering met gradar

HR Professionals

Bij het ontwikkelen van gradar is veel aandacht geschonken aan een intuïtieve werking van de tool. Het doel was om HR-professionals de volledige controle te geven over het functiewaarderingsproces. Met gradar kunnen HR-professionals volledig zelfstandig functies waarderen in hun organisatie. Voor HR-professionals die al bekend zijn met functiewaardering volstaat meestal een korte uitleg over de werking van gradar.

De voordelen zijn duidelijk: lage kosten, snelle beschikbaarheid van resultaten en een hoge mate van acceptatie, doordat de functiewaarding in gradar is gebaseerd op heldere kwalitatieve definities en niet op een soort pseudo-objectiviteit door het gebruik van onbegrijpelijke, complexe berekeningen. 

Tenslotte, alle kennis blijft behouden in uw organisatie. Dus, zodra uw project is afgerond, verlaat niet alle opgebouwde kennis – tegelijk met het vertrek van externe consultants – uw organisatie.

Werknemersvertegenwoordigers, bijvoorbeeld ondernemingsraden

In Europa zijn er drie hoofdredenen voor het bestaan van ondernemingsraden: om conflicten in de organisatie te voorkomen, door de communicatiekanalen tussen de leiding en de medewerkers te verbeteren en te structureren; om via regelgeving de onderhandelingsmacht van werknemers te vergroten ten opzichte van de eigenaren; en om marktonvolkomenheden te corrigeren door middel van openbaar beleid.

De introductie en het gebruik van analytische functiewaardering in de organisatie biedt maakt een betere en eerlijke communicatie mogelijk over beloningsbeslissingen. Ook maakt het het corrigeren van onvolkomenheden in de markt mogelijk ten aanzien van thema’s als gelijke beloning en gelijke kansen.

Onafhankelijke beloningsadviseurs

Onafhankelijke adviseurs op op het terrein van beloning en functiewaardering kunnen per afzonderlijke klant een licentie aanschaffen voor de inzet van de tool op het betreffende klantproject. Zonder verdere beperkingen. Indien gewenst kunnen samen met de leverancier van gradar (QPM GmbH uit Duitsland) aanpassingen en maatwerk-loopbaanpaden ontwikkelen. De bijbehorende ontwikkelkosten worden aanvullend in rekening gebracht.Wilt u meer weten?

Registreer voor een gratis basisversie!

Probeer gratis!