over gradar

gradar is een functiewaarderingssysteem, een instrument voor analytische functiewaardering en is geschikt voor loopbaanpaden van medewerkers, managers en projectmanagers. Het systeem kent specifiek aangepaste factoren voor elk loopbaanpad. Elke factor wordt gewogen aan de hand van het aantal levels en het maximaal aantal te behalen punten. De factoren onderscheiden zich door relevante kwalitatieve of kwantitatieve sprongen. Het resultaat is een grade met een consistente waarde in alle loopbaanpaden.

De ontwikkeling van gradar

gradar is helemaal van de grond af aan ontwikkeld. Het is gebaseerd op de modernste inzichten uit de arbeids- en organisatiewetenschap, maar ook op de praktische lessen die zijn geleerd in tientallenfunctiewaarderingsprojecten. Alle mijlpalen zijn getoetst op relevantie en betrouwbaarheid in de organisatiepraktijk.

Er is veel zorg besteed aan het vermijden van leeftijds- en geslachtsdiscriminatie bij het ontwerpen van de factoren. gradar onderscheidt zich doordat het geen overlappende factoren heeft. Hierdoor worden dubbele wegingen voorkomen en worden er geen specifiek loopbaanmodellen onterecht ‘voorgetrokken’. Dit is belangrijk, bijvoorbeeld in geval van een rechterlijk dispuut over gelijke beloning. Het biedt bovendien een gedegen fundament voor een ‘equal opportunity’-beleid in de organisatie.

Door de keuze van de factoren is het mogelijk om vrijwel alle functies in een organisatie te waarderen, variërend van een ongeschoolde kracht tot divisiedirecteur.

gradar is eenvoudig in gebruik, en maakt een transparante en begrijpelijke job grading mogelijk. De moderne webtoepassing is intuïtief. De gebruiker wordt als vanzelf door het proces geleid. De gebruiker staat zelf aan het roer en heeft de volledige controle over zijn data en over zijn functiewaarderingproces.

gradar kenmerkt zich door:
  • Het loopbaanpad voor medewerkers. Dit loopbaanpad is gelijkwaardig aan de loopbaanpaden voor managers en projectmanagers. Gradar heeft geen "Management bias"; anders gezegd, gradar heeft niet de neiging om management- en executive rollen "voor te trekken".
  • Een berekeningsmethode die voldoet aan bestaande cao’s en het Europees Kwalificatieraamwerk (European Qualification Framework), dat in 2008 werd geïntroduceerd.
  • De moderne software. Het systeem voldoet aan de eisen die vandaag de dag gesteld worden aan webapplicaties, zowel ten aanzien van de gebruikte technologie als aan het uiterlijk van de tool. Het systeem is helemaal ontworpen en ontwikkeld voor het web en is niet gebaseerd op een oude Excel-toepassing of papieren tool.
  • De beschikbaarheid in 12 talen (AR, DE, EN, NL, FR, ES, IT, PL, PT, RU, SL, TR).
  • Het gebruiksgemak en de lage gebruikskosten.
  • De hosting op Europese servers, en SaaS licenties op basis van een Duitse overeenkomst.

Voordelen van gradar

De voordelen van gradar

De tool is snel, makkelijk in het gebruik en veilig. De factor/levelbeschrijvingen zijn helder en duidelijk. De Enterprise Edition heeft de mogelijkheid om opmerkingen vast te leggen, waardoor het voor altijd en voor iedereen duidelijk is welke afwegingen er gemaakt zijn bij de berekeningen.

Na een korte oriëntatieperiode kan men de tool zelfstandig gebruiken voor functiewaardering.

Verschillende extra functionaliteiten, zoals het vastleggen van de gemaakte keuzes tijdens de evaluatie, de mogelijkheid tot het maken van een kruisvergelijking (beiden onderdeel van de Enterprise Edition), en de optie om functies opnieuw te evalueren geeft de gebruiker de volledige controle over het proces. Diverse export- en filteropties (onderdeel van de Enterprise Edition) maken het mogelijk de resultaten zeer breed toe te passen in de organisatie. Bijvoorbeeld voor beloningsonderzoek, het ontwerp van salarisschalen, of het vormgeven van loopbaanpaden.

Uw gegevens, uw beslissingen

Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen tijdens functiewaarderingen in gradar, omdat gradar functies evalueert en geen personen. Met de Enterprise Edition kan het hele proces via een versleutelde verbinding worden opgeslagen op de gradar servers in Duitsland. Vanaf de Professional Edition is het mogelijk om sessies te exporteren en lokaal op te slaan. Met het duidelijke en eenvoudige gebruikersbeheer in gradar kan gezorgd worden voor een nauwkeurige toewijzing van toegangsrechten in de organisatie.

Platform-onafhankelijk

Gradar is een webtoepassing en kan daarmee gebruikt worden op elke computer met internettoegang, onafhankelijk van het besturingssysteem. De moderne gebruikersinterface past zich vanzelf aan aan uw PC of tablet. U hoeft lokaal niets te installeren.

Functiewaardering met gradar - de motor voor job grading

Analytische Stellenbewertung mit gradar the job evaluation engine

Wilt u meer weten?

Registreer voor een gratis basisversie!

Probeer gratis!