Implementatieondersteuning

Het is erg belangrijk voor ons dat we met gradar een intuïtieve tool hebben ontwikkeld. Ons doel is om HR-professionals volledige controle te geven over functiewaardering.

We geven HR-businesspartners de mogelijkheid om zelfstandig een functie-evaluatie uit te voeren in hun organisatie. Voor professionals die bekend zijn met het onderwerp functiewaardering is een korte introductie in het proces van gradar voldoende om je op weg te helpen.

gradar zorgt voor snelle en goedkope resultaten op een hoog acceptatieniveau. Onze evaluatielogica is gebaseerd op duidelijke, kwalitatieve definities en maakt geen gebruik van complexe formules omwille van pseudo-objectiviteit.

Wij bieden gradar aan onafhankelijke consultants aan om te gebruiken in projecten bij klanten en hebben strategische allianties gevormd met partners wereldwijd. Hoewel het nog steeds nuttig kan zijn om uw team aan te vullen met deze experts, heeft u alle gradar kennis aan het eind van het project zelf in huis.

  • Als u over de juiste kennis en capaciteit beschikt, kunt u zelfstandig met gradar werken. U kunt altijd contact met ons opnemen voor technische ondersteuning.
  • Als u hier en daar support nodig heeft, kunt u gebruik maken van gradar met ondersteuning van onze deskundige implementatiepartners.
  • Als u een langdurige relatie heeft met een onafhankelijk adviesbureau, kunt u gradar gebruiken binnen uw huidige samenwerking.

Wat kan gradar voor u betekenen?

Hoe implementeert u een functiewaarderingssysteem?

Een functiewaarderingsproces bestaat meestal uit de volgende stappen:

Organisatie-analyse

De eerste stap is een organisatorische analyse om een definitie van termen vast te stellen. Hierbij wordt gekeken naar de geografische reikwijdte, rapportagelijnen en andere afhankelijkheden.

Een projectperiode wordt ook berekend op basis van het aantal banen, het aantal deelnemers aan functiewaarderingssessies en het aantal check-ins met verschillende belanghebbenden. Onze ervaring is dat de meeste bedrijven tussen de 20 en 30 functies per dag kunnen evalueren.

De terminologie van gradar is afgestemd op vaktaal, zodat alle betrokken partijen in het proces over dezelfde onderwerpen praten en specifieke termen duidelijk worden vertaald.

Functiewaardering

De tweede stap is de eigenlijke functiewaardering - de zogenaamde job grading. Hier worden de functies toegewezen aan de respectievelijke carrièrepaden van medewerkers, management of projectmanagement. De eisen van de functie worden beoordeeld aan de hand van de selectie van adequate factorniveaus.

De factorbeslissingen en beoordelingsresultaten worden in de software opgeslagen als onderdeel van de Professional of Enterprise edition - lokaal bij gebruik van de Basic Edition - om het besluitvormingsproces te documenteren.

Kwaliteitsborging

Voortdurende kwaliteitscontroles en discussies met de belangrijkste betrokkenen maken deel uit van onze dienstverlening. Een laatste controle van alle resultaten in een globale kruisvergelijking is bij gradar best-practice en resulteert in een toegenomen objectiviteit.

De volgende stappen zijn afhankelijk van het strategische doel van het project. De beoordeling kan de basis vormen voor de ontwikkeling van een beloningsstructuur of een volledige functie-architectuur.